Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány

A Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítványt (PAIGEO) 2014-ben hozta létre a Magyar Nemzeti Bank, abból a célból, hogy támogassa a geopolitikával kapcsolatos tudás teremtését, amely elősegítheti mind a hazai, mind pedig a közép-kelet-európai térség gazdasági fejlődését. A 21. századra felgyorsuló globalizáció, majd annak az egyik következményeként az egész világra kiterjedő század eleji globális gazdasági válság és az átrendeződő gazdasági világrend ugyanis felértékeli a geopolitika szakterületének jelentőségét a gazdaságpolitikák szempontjából.

A Magyar Nemzeti Bank törvényből adódó feladata, hogy elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogassa a Kormány gazdaságpolitikáját. A magyar kormány gazdaságstratégiai törekvése, hogy külgazdasági kapcsolataiban új piacokat célozzon meg, új együttműködési tereket és kapcsolatrendszereket alakítson ki, különös tekintettel az ázsiai, távol keleti lehetőségekre a keleti nyitás politikája jegyében. Magyarország számára nemzetstratégiailag fontos, hogy új alapokra helyezze viszonyát a világ különböző gazdasági és politikai aktoraival, különös tekintettel a keleti országokra, ugyanakkor meghatározó szereplővé tudjon válni egy közép-európai együttműködésben is. Ehhez a törekvéshez Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány tudásteremtéssel, elemzésekkel, nemzetközi és tudományos partnerségek kialakításával, a geopolitikai szakterület hazai aktivitásának serkentésével, a nemzetközi eredmények becsatornázásával tud hatékonyan hozzájárulni, miközben ennek eredményeit a jegybanki alaptevékenységben is alkalmazza

Az Alapítvány célja:

  • olyan, a világ globális működését és a területi fejlődést leíró és prognosztizáló geostratégiai és geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, amely segíti Magyarország és térségei, valamint a tágabb régió gazdasági fejlődésének előmozdítását;
  • a hazai és nemzetközi eredmények gazdaságpolitikai alkalmazásának ösztönzése; a geopolitikához kapcsolódó részterületek, mint például az ágazati és politikai trendek, biztonságpolitika, gazdaságtörténet, városfejlődés mélyebb feltárásának ösztönzése és nyomon követése;
  • a tématerületen az ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása, ennek érdekében nemzetközi geostratégiai intézetekkel („think tank” műhelyekkel) való együttműködések ösztönzése és nemzetközi programokban való magyar részvétel elősegítése, nemzetközi eredmények hazai becsatornázása;
  • a szakemberek képzésének ösztönzése;
  • a legjelentősebb geostratégiai és geopolitikai szakértők, stratégiai gondolkodók hálózatának kiépítése és Magyarországra hívása; gazdaságföldrajzi és gazdaságtörténeti, területi gazdaságtani
  • kutatások gazdaságpolitikában és társadalomirányításban és tervezésben alkalmazható eredményeinek ösztönzése;
  • gazdaságstratégiával és tervezéssel kapcsolatos szakmai közélet ösztönzése, különösen műhelymunkák és kutatócsoportok, fórumok támogatásával;
  • geostratégiai és geopolitikai szakmai publikációs aktivitás ösztönzése, nemzetközi szakirodalmak hazai megjelentetése;
  • a közgazdaságtan, a kapcsolódó társadalomtudományi és geográfiai szakterületek és a geopolitikával kapcsolatos összefüggések szakmai vizsgálata;
  • geostratégiai és geopolitikai kutatási intézmény kiépítése műhelyek bevonásával a fenti célok érdekében.