Általános publikálási és stílus szabályok – PAGEO

1. Törzsszöveg stílusa
 • Arial
 • 12-es betűméret
 • sorkizárt
 • 1,5 sortáv
 • Címsorok használata
2. Szakmai követelmények
 • Egy bekezdésnyi „Lead” használata az anyag elején!
 • Végjegyzet használata
 • Anyag végén irodalom jegyzék
3. Lábjegyzet formátuma
 • Hivatkozás mondat közben vagy mondat végén (az írásjel után).
 • Teljes könyv esetén: nagybetűsen a szerző vezetékneve, vessző, keresztnév, majd a mű címe (és alcíme). A megjelenés helye (város), a kiadó neve, a kiadás éve. Oldalszám.
  : ECO, Umberto: Hogyan írunk szakdolgozatot? Budapest, Akadémia Kiadó, 2002, 35.
 • Tanulmánykötet: Tanulmány szerzője, címe, majd „In:” után jön ugyanaz a forma, mint könyv esetében.
  : MCQUAIL, Denis: A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció I.: válogatott tanulmányok Budapest, General Press Kiadó, 2003. 103
 • Folyóirat, magazin: Szerző neve, cikk címe, majd „In:” után a folyóirat címe, évfolyama
  : BENDARZSEVSZKIJ, Anton: Kuropati – egy nemzet tömegsírja. In: Múlt Kor történelmi magazin. IV. szám (2010). 35-45, itt 37.
 • Internetes cikk esetében: szerző, cikk címe, „In:” után a hely, ahol megjelent, forrás link, majd a dátum.
  : KOPPÁNY, Mátyás: Kik és miért szavaznak a Republikánus Pártra? In: Kitekintő, 2015.10.06., http://kitekinto.hu/amerika/2015/10/06/kik_es_miert_szavaznak_a_republikanus_partra/#.VhPN3Hrtmko (2015.10.06).
 • Internetes forrású kép, grafika esetében: Kép szerzője (ha van), forráshely, link, dátum.
  : Tom Daams, 500px.com, https://500px.com/photo/60427830/front-line-look-closely-by-tom-daams (2015.10.06)