Ausztrália felemás hozzáállása az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez

Ausztrália döntése, miszerint nem vesz részt az Egy övezet, egy út kezdeményezésben, meglepő annak fényében, hogy Kína az ország legjelentősebb gazdasági partnere. Az okokat számba véve úgy tűnik, a kimaradás nem válik Ausztrália előnyére, ugyanakkor a kezdeményezéssel kapcsolatos bizonytalanságát mutatja, hogy továbbra is érdeklődik a társulás iránt. A részvétel esélye a közeljövőben mindazonáltal csekély, mivel Ausztrália és Kína kapcsolata 2017 második felétől jelentősen megromlott.

Bevezetés

Az Egy övezet, egy út (The Belt and Road Initiative; BRI) kezdeményezés az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb gazdasági és stratégiai programja, amelyet Xi Jinping kínai elnök 2013-ban hirdetett meg. A BRI egy rendkívül ambiciózus terv, amelynek célja Kína, Dél- és Délkelet-Ázsia, Közép-Ázsia, Kelet- és Észak-Afrika, valamint Európa összekötése egy szárazföldi és egy tengeri kereskedelmi útvonallal,[1] fellendítve ezáltal az infrastruktúra-építést és a gazdasági növekedést az érintett országokban. Eddig közel 70 ország fejezte ki érdeklődését a BRI iránt,[2] amely ugyan eredeti formájában az említett földrajzi régiókat érinti, ám Kína valójában nem szab neki korlátokat; ezt mutatja az is, hogy idén januárban felajánlotta a részvételt Latin-Amerikának és a Karib-térségnek is.[3] Ily módon tehát Ausztrália sincs kizárva a BRI-ből – sőt, mint alább látni fogjuk, Kína szorgalmazza az ország részvételét. Ennek ellenére azonban az ausztrál kormány úgy döntött, a részvétel nem áll az ország érdekében (bár nem zárta ki teljesen a csatlakozás lehetőségét). Ez meglepő döntés annak fényében, hogy Ausztráliának egyre jelentősebb gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai vannak Kínával – Kína például a legnagyobb kereskedelmi partnere[4] –, a BRI pedig hosszú távú tervnek tűnik, hiszen Xit a 2017 októberében lezajlott 19. Kínai Kommunista Párt-kongresszus megerősítette hatalmában.[5] Így hát felmerül a kérdés: mi áll a kormány döntése mögött, és jó-e Ausztráliának, hogy kimarad a BRI-ből?

Az ausztrál kormány döntése és ami azóta történt

2017 márciusában, nem sokkal Li Keqiang kínai miniszterelnök ausztráliai látogatása előtt az ausztrál kormány azt a döntést hozta, hogy Ausztrália nem vesz részt a BRI-ben, azaz nem ír alá egy együttműködésről szóló egyetértési megállapodást.[6] Az előjelek az év elejéig pedig még kedvezőek voltak: Kína és Ausztrália között 2015 októberétől tárgyalások folytak a BRI és az Észak-Ausztrália Fejlesztése-terv (Developing Northern Australia) összekapcsolásáról;[7] ez utóbbi az ausztrál kormány terve az Észak-Ausztráliába irányuló befektetések növelésére és infrastrukturális fejlesztésekre.[8] Egy 2016 februári pekingi sajtótájékoztatón a kínai külügyminiszter, Wang Yi azt nyilatkozta, hogy létrejött egy munkacsoport a két terv összefogására,[9] és maga Xi is kifejezte abbéli reményét Malcolm Turnbull ausztrál miniszterelnökkel való két 2016-os találkozója során, hogy a két program összekapcsolása megvalósulhat.[10]

Ám végül más döntés született. A kormány nemzetbiztonsági bizottsága részben azzal indokolta a kormány elutasító döntését, hogy úgy ítélte meg, a BRI nélkül is várható kínai befektetéseken felül alig fognak további konkrét előnyök származni a részvételből, továbbá a kínai javaslat részletei nem voltak kielégítőek.[11] Ezenfelül mind a bevándorlási, mind a védelmi minisztérium vezetője „stratégiai okokból” a részvétel ellen volt. Sajtóértesülések szerint számos magas rangú nemzetbiztonsági tisztviselő szintén ellenezte a csatlakozást, mivel szerintük az fokozná Ausztrália függését Kínától. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a jelek szerint Julie Bishop külügyminiszter támogatta a részvételt, a külkereskedelmi és külügyminisztériumban pedig a kereskedelmi tisztviselők általánosságban a BRI mellett foglaltak állást, míg a diplomaták tartózkodtak.[12]

Elutasító döntése ellenére az ausztrál kormány továbbra is napirenden tartja nagyvonalakban a BRI kérdését. A kereskedelmi miniszter, Steven Ciobo például 2017 májusában részt vett az Egy övezet, egy út fórum a nemzetközi együttműködésért (Belt and Road Forum for International Cooperation) elnevezésű konferencián, ami előtt egy BRI-t támogató közleményt adott ki. 2017 szeptemberében Ausztrália és Kína egyetértési megállapodást írt alá ausztrál vállalatokkal való együttműködésről más országokban megvalósuló infrastrukturális BRI-projektek kapcsán. Mindezen felül a két ország állítólag megbeszéléseket folytat egy munkacsoport felállításáról a BRI keretei közötti együttműködés más formáinak feltérképezése céljából.[13] Mindez jól mutatja Ausztrália bizonytalanságát a BRI-t illetően.

A döntés okai

A kormány elutasító döntésének egyik oka az volt, hogy – mint egy magas rangú kormánytag fogalmazott – elhanyagolható gazdasági előnyökkel járna a BRI-vel való együttműködés.[14] Ez nyilvánvalóan arra utal, hogy Kína eleve Ausztrália legjelentősebb gazdasági partnere, így a kormány szerint az országnak nincs szüksége a BRI-re. Nem minden szövetségi állam, illetve territórium ért azonban ezzel egyet. A BRI-ben való részvételben érdekeltek az Északi Terület, Victoria, Queensland és az Ausztrál Fővárosi Terület kormányai vagy egyes miniszterei.[15] Az Észak-Ausztrália Fejlesztése-tervben érintett Északi Terület különösen érdeklődik a BRI iránt: az Ausztrál-Kínai Üzleti Tanács (Australia China Business Council; ACBC) 2017-ben üzleti delegációkat vitt Kínába kapcsolatépítés céljából, 2018-ban az ACBC Északi Területi szervezete pedig BRI-konferenciát fog szervezni, hogy összekapcsolja a territóriumbeli vállalatokat kínai befektetőkkel.[16]

A döntés mögött egyéb okok is állnak. A kormány által 2017 novemberében kiadott külpolitikai fehér könyv burkolt fenntartásokat fogalmaz meg a BRI átláthatóságával és megvalósításával kapcsolatban, amikor azt írja, Ausztrália olyan infrastrukturális finanszírozási rendszereket tart kívánatosnak, amelyek átlátható és szilárd szabályozáson, továbbá igazságos és nyílt versenyen alapulnak, és nem károsítják a társadalmi és környezeti viszonyokat az érintett országokban.[17] Julie Bishop és a külkereskedelmi és külügyminisztérium vezetője, Frances Adamson is hangot adtak ezeknek a fenntartásoknak nyilvános nyilatkozataikban.[18]

Ezen felül, amint az magas rangú állami tisztviselők szavaiból kiderült, a kormány stratégiai szempontból kockázatosnak ítélte a tervet.[19] Ez az Ausztrália külpolitikáját meghatározó „egyensúlyozásra” utal Kína és az Egyesült Államok között. Az USA az 1950-es évek elejétől Ausztrália legfontosabb katonai szövetségese és biztonságának garantálója.[20] Ami a gazdasági kapcsolatokat illeti, az Egyesült Államok Ausztrália második legfontosabb kereskedelmi partnere.[21] A legtöbb külföldi befektetés (az összes külföldi befektetés több mint negyede) innen érkezik,[22] az ausztrál külföldi befektetések kb. 30 százaléka pedig Amerikába irányul.[23] A két ország közötti kapcsolatok tehát hagyományosan szorosak, azonban Kína erősödése próbára teszi ezt a viszonyt. Kína messze a legfontosabb kétoldalú kereskedelmi partnere Ausztráliának; 2016-ban a két ország kereskedelmének összértéke több mint kétszerese volt a második legfontosabb kereskedelmi partnerrel, Amerikával lebonyolított kereskedelem összértékének.[24] Kína a hetedik legnagyobb külföldi befektető Ausztráliában, ami elmarad ugyan az USA első helyétől, ám míg az amerikai befektetések 2011-2016 között közel 11 százalékkal nőttek, addig a kínai befektetések növekedése ugyanezen időszak alatt közel 38 százalékos volt.[25] Ausztrália ezen felül Amerika után a második legtöbb kínai befektetést vonzó ország.[26] Fontos bevételi forrást jelentenek az Ausztráliában tanuló kínai diákok is, akik a felsőoktatásban tanuló külföldi diákok csaknem harminc százalékát teszik ki, az általuk fizetett tandíjak pedig jelentős részét adják az egyetemek költségvetésének.[27]

Az Egyesült Államok garantálja tehát Ausztrália biztonságát, Kína pedig az ország legnagyobb gazdasági partnere. Kína erősödése és Ausztrália szempontjából egyre növekvő jelentősége azonban érzékenyen érinti az ausztrál-amerikai kapcsolatokat. Az ausztrál kormányok eddig a két hatalmas partner közötti egyensúlyozás cseppet sem egyszerű taktikáját követték, azaz megpróbálnak mindkét kapcsolatból hasznot húzni anélkül, hogy „választanának” a két ország között. Különösen nemzetbiztonsági és titkosszolgálati körökben úgy látják emiatt, hogy a BRI-hez való társulásra az USA úgy tekintene, mint a Kína melletti elköteleződésre.

Jó-e Ausztráliának, hogy nem társul a BRI-hez?

A kormány indoklásában szerepelt az, hogy alig lenne gazdasági haszna a BRI-hez való csatlakozásnak, mivel Ausztráliának már jó ideje szorosak a gazdasági kapcsolatai Kínával és rengeteg az országban a kínai befektetés. Azonban korábban Ausztrália annak ellenére kívánt szabadkereskedelmi megállapodást kötni Kínával (ami 2015-ben meg is történt[28]), hogy a kereskedelmi kapcsolatok már egy ideje óriási mértékben bővültek, mivel a kormány felismerte, egy ilyen megállapodás biztosítaná, hogy az ország maximálisan kihasználja a felmerülő lehetőségeket. Ugyanez a BRI-vel kapcsolatban is érvényes.[29]

Az ausztrál vállalatok támogatnák a csatlakozást, mivel kereskedelmi és beruházási lehetőséget látnak benne[30] (nem meglepő, hogy a külkereskedelmi és külügyminisztériumban a kereskedelmi tisztviselők alapvetően a BRI mellett foglaltak állást). A BRI-ben való részvétel potenciálisan megnövelné a kínai befektetők érdeklődését is Ausztrália iránt.[31] Ugyan az Észak-Ausztrália Fejlesztése-terv gyakorlati megvalósulásának megítélése nem egyértelmű,[32] Daryl Guppy, az ACBC Északi Területi szervezetének elnöke szerint Észak-Ausztrália fejlesztésére nincs pénz hazai forrásból, így ő frusztrálónak tartja, hogy a központi kormány nem akar részt venni a BRI-ben. Hugh White, az Australian National University stratégiai tanulmányok-professzora szerint többek között éppen az Észak-Ausztrália Fejlesztése-terv finanszírozása miatt lenne gazdasági szempontból logikus részt venni a BRI-ben.[33]

Vannak ugyanakkor olyan vélemények, amelyek szerint mivel nincsenek kidolgozott tervek a BRI égisze alatt megvalósítandó potenciális közös projektekre, a részvétel a gyakorlatban nehézkes lenne. A BRI azonban eleve nem konkrét tervként indult, hanem együttműködésre irányuló általános javaslatként.[34] Ennek egyik oka az, hogy Kínában a nagyszabású tervek általában grandiózusak és egyben rugalmasak is (így Kínában sem tudnak többet a BRI részleteiről, mint Ausztráliában). Ez a gyakorlatban azt jelenti a BRI-ben résztvevő országok számára, hogy kétoldalú tárgyalások során születnek meg a konkrét projektek.[35]

A külpolitikai fehér könyv burkoltan a BRI-t kritizálja, amikor azt írja, az Ausztrália által előnyben részesített infrastrukturális kezdeményezések nem adósítják el fenntarthatatlanul az Indo-csendes-óceáni térség gazdaságait.[36] Egyes csendes-óceáni szigetek valóban súlyos adósságba verték magukat azáltal, hogy kínai kölcsönökkel infrastrukturális projekteket vittek véghez.[37] Ezekkel az országokkal ellentétben azonban Ausztrália nem egy szegény, külföldi tőkére nagymértékben rászoruló állam,[38] és rendelkezik megfelelő intézményekkel, amelyek hatékonyan meg tudnák akadályozni az ország eladósodását. A BRI keretein belül Ausztráliába irányuló kínai befektetéseknek változatlanul végig kellene menniük a külföldi beruházásokra vonatkozó jóváhagyási folyamatokon, ugyanúgy, mint bármilyen más külföldi befektetésnek, továbbá a központi kormány pénzügyminiszterének továbbra is joga lenne az olyan befektetéseket megakadályozni, amelyeket a nemzeti érdekekkel ellentétesnek ítél meg. A BRI átláthatóságát tehát biztosítanák az ausztrál előírások és törvények.[39]

Ami az ausztrál-amerikai stratégiai kapcsolatot illeti, Donald Trump elnöksége alatt az Egyesült Államok nemzetközi szerepvállalása és elkötelezettsége az ázsiai és csendes-óceáni térség iránt megkérdőjeleződött. Ennek megfelelően a hagyományos ausztrál-amerikai kapcsolatokat illetően felerősödött a bizonytalanság Ausztráliában. Kína ezzel szemben továbbra is látványosan erősödik, gazdasági és egyéb szerepe Ausztrália számára ennélfogva egyre fontosabb lesz a jövőben, így erősen kérdéses, jó döntést hoz-e Ausztrália azzal, hogy a Kína és az USA közötti egyensúlyozás jegyében egy bizonytalan kapcsolat miatt lemond egy kivételes gazdasági lehetőségeket rejtő kezdeményezésben való részvételről.

Kétségtelen, hogy a BRI Kína gazdasági és geopolitikai céljait szolgálja az ország gazdasági hatalmának és befolyási övezetének kiterjesztésével. Ennek a törekvésnek vannak olyan elemei, amelyek Ausztrália szempontjából (is) óvatosságra adnak okot: ilyen például az a kínai célkitűzés, hogy az érintett országokban a renminbi legyen a fő kereskedelmi és befektetési valuta,[40] vagy az, hogy az egyes ipari termékekből, például az acélból vagy a cementből Kínában termelt felesleget exportálják, illetve ezeket az iparágakat külföldre telepítsék.[41] Felmerül annak a veszélye is, hogy Kína gyengítheti az emberi jogok és a környezetvédelmi szabályok érvényesülését az érintett államokban.[42] Az is tény, hogy Kína állításával ellentétben a BRI nem egy multilaterális egyezmény, hanem központja Kína, ennek megfelelően pedig nem egy nemzetközi tárgyalások során kialakított szabályokon alapuló kezdeményezésről van szó.[43]

Mindezek ellenére azonban Ausztráliának érdekében állna részt venni a BRI-ben. Gazdasági szempontból az ország jól járna: számos ausztrál gazdasági ágazatnak (például mérnöki ágazatok, építészet, pénzügyi szolgáltatások, oktatás, kórházmenedzsment stb.) kiváló lehetőségeket jelentene. Ami a BRI kockázatait illeti, Ausztráliában megvan a minimalizálásukhoz szükséges törvényi, szabályozási és intézményi háttér. Példaként felhozható, amikor 2016-ban részben állami tulajdonú kínai befektetők két ausztrál nagyvállalatban megpróbáltak részesedést szerezni, ám a pénzügyminiszter mindkét tranzakciót megakadályozta a nemzeti érdekekre és a nemzetbiztonságra hivatkozva.[44] Ha a BRI-ben való részvétel során mégis kiderülne, hogy bizonyos területeken nem megfelelő az ausztrál törvényi szabályozás, a parlament – ha valóban megvan a politikai akarat hozzá – viszonylagos gyorsasággal tudna új törvényeket hozni vagy már meglévőket módosítani, ahogy az történt az alább tárgyalt kínai befolyásolási kísérletek okán 2017 közepén kirobbant botrány után is.

Társulhat-e vajon Ausztrália a BRI-hez a jövőben?

Mint láttuk, az ausztrál kormány nem zárkózott el teljesen a BRI-től. A jelenlegi viszony Ausztrália és Kína között azonban nem kedvez a kezdeményezéshez való esetleges csatlakozásnak. A kétoldalú kapcsolatok 2017 közepe óta lejtmenetben vannak, ám előtte sem voltak mentesek a feszültségektől, amelyek többek között eltérő stratégiai célkitűzéseikből, politikai rendszerükből és értékeikből fakadnak. A jelenlegi rossz viszony 2017 júniusában kezdődött, amikor kiderült, hogy az ASIO nevű titkosszolgálat vezetője még 2015-ben figyelmeztette a három legnagyobb pártot arra, hogy az ausztrál politikai életben megpróbálhatnak befolyásra szert tenni a Kínai Kommunista Párthoz szorosan kötődő külföldi magánszemélyek.[45] Az is kiderült, hogy kínai kötődésű ausztrál vállalatok – melyek közül többnek szoros kapcsolata van kínai állami szervezetekkel – 2013 és 2015 között adományaikkal a legnagyobb külföldi kötődésű pénzforrásnak bizonyultak a fő pártok számára.[46]

Az ausztrál kormány válaszul új törvénytervezeteket nyújtott be 2017 decemberében, amelyek célja a külföldi befolyásszerzés és a „titkos kényszerítő” tevékenységek megakadályozása a politikai életben. Ugyan a miniszterelnök szerint a javaslatok nem egyetlen országra vonatkoznak,[47] egyértelműen Kína miatt születtek. Mindez feszült szóváltáshoz vezetett Kína és Ausztrália között, és a kétoldalú kapcsolatok rég nem látott mértékű megromlását eredményezte.[48] Nem segített a helyzeten, amikor a nemzetközi fejlesztésekért felelős ausztrál miniszter, Concetta Fierravanti-Wells 2018 januárjában azzal vádolta meg Kínát, hogy a csendes-óceáni szigetországoknak nyújtott kölcsönei túlzottan eladósítják őket, ráadásul a segítségükkel felesleges beruházások valósulnak meg.[49]

A keményebb kormányzati retorikával alapvetően egybecseng a külpolitikai fehér könyv szokatlanul nyílt hangneme arról, hogy Ausztrália nem helyesli Kína tevékenységét a Dél-kínai-tengeren. A fehér könyv a korábbiaknál nyíltabban ír az Indo-csendes-óceáni térségbeli kínai befolyás növekedéséről és a globális amerikai politikai, gazdasági és katonai szerepvállalás körüli bizonytalanságról is, ami kihat Ausztrália tágabb térségére.[50]

Mindezen felül az ausztrál felsőoktatásban,[51] az ausztráliai kínai nyelvű médiában[52] és kínai társadalmi szervezetekben[53] is gondot okoz a kínai befolyás. Összességében a korábban felsorolt okok mellett az Ausztrália és Kína közötti jelenlegi feszült viszony is valószínűtlenné teszi, hogy Ausztrália a közeljövőben komolyan fontolóra vegye a társulást a BRI-hez.

Összefoglalás

Ausztráliának jelenleg nincs egyértelmű stratégiája arra, hogyan viszonyuljon a BRI-hez: eddig nem csatlakozott hozzá, azonban nem is zárkózott el tőle teljesen. Ahogy Ausztrália volt kínai nagykövete, Geoff Raby fogalmazott: akárcsak az Ázsiai Infrastrukturális Befektetési Bankkal kapcsolatos kezdeti bizonytalanság esetében, Ausztrália nincs „bent” a BRI-ben, így nem bír rá befolyással, ám „kint” sem azért van, mert az elvei ezt diktálják.[54]

A BRI egy óriási horderejű kezdeményezés, amit Ausztrália körültekintő és ügyes tervezés útján saját gazdasági érdekeinek megfelelő módon ki tudna használni, a politikai, gazdasági és egyéb kockázatait pedig minimalizálni tudná. Ehhez azonban változtatnia kellene a BRI-hez való viszonyán, amihez szükséges a Kínával való kapcsolat megváltoztatása. Kína erősödésének, térségbeli és globális befolyása növekedésének fényében minden valószínűség szerint már nem sokáig folytatható az, hogy Ausztrália döntően gazdasági partnerként tekint Kínára, más szempontokból pedig bizalmatlanul minimalizálni igyekszik vele a kapcsolatokat.[55] Itt az ideje egy árnyaltabb, sokoldalúbb kapcsolat kialakításának Kínával. Ausztráliának azt is meg kellene vizsgálnia, pontosan mit is várhat az Egyesült Államokkal való hagyományos szövetségétől a jelenlegi változó világrendben. Ha ezt megtenné, vélhetőleg arra jutna, hogy nem maradhat ki egy olyan fajsúlyú gazdasági lehetőségből, mint a BRI, a Kína és az USA közötti egyensúlyozás miatt. Habár a jelenlegi politikai légkörben erre kicsi az esély, Ausztráliának ki kellene nyilvánítania, hogy körültekintően ugyan, de részt kíván venni a BRI-ben – ez pedig egyben egy kiegyensúlyozottabb, jövőbe tekintő Kína-stratégia kidolgozásának az első lépése is lehetne.

Szerző: Csenger Ádám

Irodalomjegyzék

2017 Foreign Policy White Paper. In: Australian Government, https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific/geo-economic-competition (2018.01.08.)

Attack on Chinese aid clumsy: Labor. In: SBS News, 2018.01.10., https://www.sbs.com.au/news/attack-on-chinese-aid-clumsy-labor (2018.01.12.)

Australia unveils laws to prevent foreign interference. In: BBC News, 2017.12.05., http://www.bbc.com/news/world-australia-42232178 (2018.01.05.)

Australia’s Trade at a Glance. In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, http://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/default.aspx (2018.01.10.)

BISLEY, Nick: Australia’s oddly absent Belt and Road Strategy. In: The Interpreter, 2017.10.12., https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-s-oddly-absent-belt-and-road-strategy (2018.01.06.)

CAI, Peter: Understanding China’s Belt and Road Initiative. In: Lowy Institute, 2017.03., https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2%80%99s%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf, 2-15. (2018.01.03.)

CAMBERO, Fabian és SHERWOOD, Dave: China invites Latin America to take part in One Belt, One Road. In: Reuters, 2018.01.22., https://www.reuters.com/article/us-chile-china/china-invites-latin-america-to-take-part-in-one-belt-one-road-idUSKBN1FB2CN (2018.02.08.)

China congress: No heir apparent as Xi reveals top leadership. In: BBC News, 2017.10.25., http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41743804 (2018.01.02.)

China country brief. In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, http://dfat.gov.au/geo/china/pages/china-country-brief.aspx (2018.01.02.)

China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA). In: Australian Government Australian Trade and Investment Commission, https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Free-Trade-Agreements/chafta (2018.01.04.)

China’s One Belt One Road plan explained. In: SBS News, 2017.05.15., https://www.sbs.com.au/news/china-s-one-belt-one-road-plan-explained (2018.01.05.)

COLLINSON, Elena: Australia and the Belt and Road Initiative: An overview. In: ACRI Facts, 2017.12.05., http://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171205%20ACRI%20Facts_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_An%20overview.pdf, 2. (2018.01.13.)

COOK, Erin: China-Australia tensions break into the open. In: Asia Times, 2017.12.13., http://www.atimes.com/article/china-australia-tensions-break-open/ (2018.01.02.)

DALY, Nadia: One Belt One Road: NT businesses welcome Chinese investment despite reluctance over ‘new Silk Road’. In: ABC News, 2017.08.09., http://www.abc.net.au/news/2017-08-08/one-belt-one-road-nt-businesses-welcome-chinese-investment/8783846 (2018.01.07.)

DIBB, Paul: Foreign policy white paper 2017: the strategic implications. In: ASPI The Strategist, 2017.11.30., https://www.aspistrategist.org.au/foreign-policy-white-paper-2017-the-strategic-implications/ (2018.01.03.)

EVANS, Gareth: Australia in an age of geopolitical transition. In: East Asia Forum, 2017.12.11., http://www.eastasiaforum.org/2017/12/11/australia-in-an-age-of-geopolitical-transition/#more-100137 (2018.01.07.)

FITZGERALD, John: Beijing’s guoqing versus Australia’s way of life. In: Inside Story, 2016.09.27., http://insidestory.org.au/beijings-guoqing-versus-australias-way-of-life/ (2018.01.05.)

GREENE, Andrew és DZIEDZIC, Stephen: China’s soft power: Julie Bishop steps up warning to university students on Communist Party rhetoric. In: ABC News, 2017.10.16., http://www.abc.net.au/news/2017-10-16/bishop-steps-up-warning-to-chinese-university-students/9053512 (2018.01.04.)

GREENE, Andrew és PROBYN Andrew: One Belt, One Road: Australian ‘strategic’ concerns over Beijing’s bid for global trade dominance. In: ABC News, 2017.10.22., http://www.abc.net.au/news/2017-10-22/australian-concerns-over-beijing-one-belt-one-road-trade-bid/9074602 (2018.01.07.)

HALL, Ian: Belt and Road: The case for ‘wait and see’. In: The Interpreter, 2017.10.16., https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/belt-and-road-case-wait-and-see (2018.01.05.)

KENNEDY, Ed: Foreign Donations, Local Politics: China’s Australia Influence. In: The Diplomat, 2017.07.18., https://thediplomat.com/2017/07/foreign-donations-local-politics-chinas-australia-influence/ (2018.01.10.)

KPMG és The University of Sydney: Demystifying Chinese Investment in Australia. In: KPMG, 2017.05., https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/au/pdf/2017/demystifying-chinese-investment-in-australia-may-2017.pdf, 6. (2018.01.02.)

LAURENCESON, James és SHI, Xunpeng: Why Is Australia Dragging Its Feet on China’s Belt and Road? In: The Diplomat, 2017.05.19., https://thediplomat.com/2017/05/why-is-australia-dragging-its-feet-on-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

LAURENCESON, James, VAN NIEUWENHUIZEN, Simone és COLLINSON, Elena: Australia’s Misplaced Fear Over China’s Belt and Road. In: The Diplomat, 2017.11.16., https://thediplomat.com/2017/11/australias-misplaced-fear-over-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

LAURENCESON, James: Will Australia follow the Belt and Road? In: East Asia Forum, 2017.05.14., http://www.eastasiaforum.org/2017/05/14/will-australia-follow-the-belt-and-road/ (2018.01.12.)

MCKILLOP, Charlie és BUCHANAN, Kallee: Is the momentum to develop northern Australia being lost, or is it just getting started? In: ABC News, 2017.06.26., http://www.abc.net.au/news/rural/2017-06-20/developing-northern-australia-white-paper-progress/8633338 (2018.01.07.)

Our North, Our Future: White Paper on Developing Northern Australia. In: Australian Government, https://www.cdu.edu.au/sites/default/files/the-northern-institute/docs/northern-australia-white-paper.pdf, IV. (2018.01.05.)

The Belt and Road Initiative: Country Profiles. In: HKTDC Research, http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative-Country-Profiles/obor/en/1/1X000000/1X0A36I0.htm (2017.12.30.)

U.S. Relations With Australia. In: U.S. Department of State, 2017.02.24., https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2698.htm (2017.12.30.)

UHLMANN, Chris: Australian businesses with close ties to China donated $5.5m to political parties, investigation shows. In: ABC News, 2016.08.22., http://www.abc.net.au/news/2016-08-21/australian-groups-strong-ties-china-political-donations/7768012 (2018.01.10.)

Which countries invest in Australia? In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2017.07., http://dfat.gov.au/trade/topics/investment/Pages/which-countries-invest-in-australia.aspx (2018.01.10.)

XU, Xiuzhong: Chinese Nationalism Jostles With Academic Freedom in Australia. In: The New York Times, 2017.11.15., https://www.nytimes.com/2017/11/15/world/australia/china-students-censorship.html?ribbon-ad-idx=4&rref=world/australia (2018.01.03.)

Jegyzetek

[1] CAI, Peter: Understanding China’s Belt and Road Initiative. In: Lowy Institute, 2017.03., https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2%80%99s%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf, 2. (2018.02.08.)

[2] The Belt and Road Initiative: Country Profiles. In: HKTDC Research, http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative-Country-Profiles/obor/en/1/1X000000/1X0A36I0.htm (2017.12.30.)

[3] CAMBERO, Fabian és SHERWOOD, Dave: China invites Latin America to take part in One Belt, One Road. In: Reuters, 2018.01.22., https://www.reuters.com/article/us-chile-china/china-invites-latin-america-to-take-part-in-one-belt-one-road-idUSKBN1FB2CN (2018.02.08.)

[4] China country brief. In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, http://dfat.gov.au/geo/china/pages/china-country-brief.aspx (2018.01.02.)

[5] China congress: No heir apparent as Xi reveals top leadership. In: BBC News, 2017.10.25., http://www.bbc.com/news/world-asia-china-41743804 (2018.01.02.)

[6] COLLINSON, Elena: Australia and the Belt and Road Initiative: An overview. In: ACRI Facts, 2017.12.05., http://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171205%20ACRI%20Facts_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_An%20overview.pdf, 2. (2018.01.13.)

[7] LAURENCESON, James: Will Australia follow the Belt and Road? In: East Asia Forum, 2017.05.14., http://www.eastasiaforum.org/2017/05/14/will-australia-follow-the-belt-and-road/ (2018.01.12.)

[8] Our North, Our Future: White Paper on Developing Northern Australia. In: Australian Government, https://www.cdu.edu.au/sites/default/files/the-northern-institute/docs/northern-australia-white-paper.pdf, IV. (2018.01.05.)

[9] LAURENCESON, James: Will Australia follow the Belt and Road? In: East Asia Forum, 2017.05.14., http://www.eastasiaforum.org/2017/05/14/will-australia-follow-the-belt-and-road/ (2018.01.12.)

[10] COLLINSON, Elena: Australia and the Belt and Road Initiative: An overview. In: ACRI Facts, 2017.12.05., http://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171205%20ACRI%20Facts_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_An%20overview.pdf, 2. (2018.01.12.)

[11] Uo., 3. (2018.01.13.)

[12] GREENE, Andrew és PROBYN Andrew: One Belt, One Road: Australian ‘strategic’ concerns over Beijing’s bid for global trade dominance. In: ABC News, 2017.10.22., http://www.abc.net.au/news/2017-10-22/australian-concerns-over-beijing-one-belt-one-road-trade-bid/9074602 (2018.01.07.)

[13] COLLINSON, Elena: Australia and the Belt and Road Initiative: An overview. In: ACRI Facts, 2017.12.05., http://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171205%20ACRI%20Facts_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_An%20overview.pdf, 3. (2018.01.11.)

[14] GREENE, Andrew és PROBYN Andrew: One Belt, One Road: Australian ‘strategic’ concerns over Beijing’s bid for global trade dominance. In: ABC News, 2017.10.22., http://www.abc.net.au/news/2017-10-22/australian-concerns-over-beijing-one-belt-one-road-trade-bid/9074602 (2018.01.07.)

[15] COLLINSON, Elena: Australia and the Belt and Road Initiative: An overview. In: ACRI Facts, 2017.12.05., http://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171205%20ACRI%20Facts_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_An%20overview.pdf, 4-5. (2018.01.13.)

[16] DALY, Nadia: One Belt One Road: NT businesses welcome Chinese investment despite reluctance over ‘new Silk Road’. In: ABC News, 2017.08.09., http://www.abc.net.au/news/2017-08-08/one-belt-one-road-nt-businesses-welcome-chinese-investment/8783846 (2018.01.07.)

[17] 2017 Foreign Policy White Paper. In: Australian Government, https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific/geo-economic-competition (2018.01.08.)

[18] COLLINSON, Elena: Australia and the Belt and Road Initiative: An overview. In: ACRI Facts, 2017.12.05., http://www.australiachinarelations.org/sites/default/files/20171205%20ACRI%20Facts_Australia%20and%20the%20Belt%20and%20Road%20Initiative_An%20overview.pdf, 1. (2018.01.11.)

[19] GREENE, Andrew és PROBYN Andrew: One Belt, One Road: Australian ‘strategic’ concerns over Beijing’s bid for global trade dominance. In: ABC News, 2017.10.22., http://www.abc.net.au/news/2017-10-22/australian-concerns-over-beijing-one-belt-one-road-trade-bid/9074602 (2018.01.07.)

[20] U.S. Relations With Australia. In: U.S. Department of State, 2017.02.24., https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2698.htm (2017.12.30.)

[21] Australia’s Trade at a Glance. In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, http://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/default.aspx (2018.01.10.)

[22] Which countries invest in Australia? In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2017.07., http://dfat.gov.au/trade/topics/investment/Pages/which-countries-invest-in-australia.aspx (2018.01.10.)

[23] U.S. Relations With Australia. In: U.S. Department of State, 2017.02.24., https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2698.htm (2017.12.30.)

[24] Australia’s Trade at a Glance. In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, http://dfat.gov.au/trade/resources/trade-at-a-glance/Pages/default.aspx (2018.01.10.)

[25] Which countries invest in Australia? In: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2017.07., http://dfat.gov.au/trade/topics/investment/Pages/which-countries-invest-in-australia.aspx (2018.01.10.)

[26] KPMG és The University of Sydney: Demystifying Chinese Investment in Australia. In: KPMG, 2017.05., https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/au/pdf/2017/demystifying-chinese-investment-in-australia-may-2017.pdf, 6. (2018.01.02.)

[27] XU, Xiuzhong: Chinese Nationalism Jostles With Academic Freedom in Australia. In: The New York Times, 2017.11.15., https://www.nytimes.com/2017/11/15/world/australia/china-students-censorship.html?ribbon-ad-idx=4&rref=world/australia (2018.01.03.)

[28] China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA). In: Australian Government Australian Trade and Investment Commission, https://www.austrade.gov.au/Australian/Export/Free-Trade-Agreements/chafta (2018.01.04.)

[29] LAURENCESON, James, VAN NIEUWENHUIZEN, Simone és COLLINSON, Elena: Australia’s Misplaced Fear Over China’s Belt and Road. In: The Diplomat, 2017.11.16., https://thediplomat.com/2017/11/australias-misplaced-fear-over-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[30] LAURENCESON, James és SHI, Xunpeng: Why Is Australia Dragging Its Feet on China’s Belt and Road? In: The Diplomat, 2017.05.19., https://thediplomat.com/2017/05/why-is-australia-dragging-its-feet-on-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[31] LAURENCESON, James, VAN NIEUWENHUIZEN, Simone és COLLINSON, Elena: Australia’s Misplaced Fear Over China’s Belt and Road. In: The Diplomat, 2017.11.16., https://thediplomat.com/2017/11/australias-misplaced-fear-over-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[32] MCKILLOP, Charlie és BUCHANAN, Kallee: Is the momentum to develop northern Australia being lost, or is it just getting started? In: ABC News, 2017.06.26., http://www.abc.net.au/news/rural/2017-06-20/developing-northern-australia-white-paper-progress/8633338 (2018.01.07.)

[33] DALY, Nadia: One Belt One Road: NT businesses welcome Chinese investment despite reluctance over ‘new Silk Road’. In: ABC News, 2017.08.09., http://www.abc.net.au/news/2017-08-08/one-belt-one-road-nt-businesses-welcome-chinese-investment/8783846 (2018.01.07.)

[34] LAURENCESON, James, VAN NIEUWENHUIZEN, Simone és COLLINSON, Elena: Australia’s Misplaced Fear Over China’s Belt and Road. In: The Diplomat, 2017.11.16., https://thediplomat.com/2017/11/australias-misplaced-fear-over-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[35] LAURENCESON, James és SHI, Xunpeng: Why Is Australia Dragging Its Feet on China’s Belt and Road? In: The Diplomat, 2017.05.19., https://thediplomat.com/2017/05/why-is-australia-dragging-its-feet-on-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[36] 2017 Foreign Policy White Paper. In: Australian Government, https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-paper/chapter-three-stable-and-prosperous-indo-pacific/geo-economic-competition (2018.01.08.)

[37] LAURENCESON, James, VAN NIEUWENHUIZEN, Simone és COLLINSON, Elena: Australia’s Misplaced Fear Over China’s Belt and Road. In: The Diplomat, 2017.11.16., https://thediplomat.com/2017/11/australias-misplaced-fear-over-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[38] HALL, Ian: Belt and Road: The case for ‘wait and see’. In: The Interpreter, 2017.10.16., https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/belt-and-road-case-wait-and-see (2018.01.05.)

[39] LAURENCESON, James, VAN NIEUWENHUIZEN, Simone és COLLINSON, Elena: Australia’s Misplaced Fear Over China’s Belt and Road. In: The Diplomat, 2017.11.16., https://thediplomat.com/2017/11/australias-misplaced-fear-over-chinas-belt-and-road/ (2018.01.03.)

[40] China’s One Belt One Road plan explained. In: SBS News, 2017.05.15., https://www.sbs.com.au/news/china-s-one-belt-one-road-plan-explained (2018.01.05.)

[41] CAI, Peter: Understanding China’s Belt and Road Initiative. In: Lowy Institute, 2017.03., https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2%80%99s%20Belt%20and%20Road%20Initiative_WEB_1.pdf, 14-15. (2018.01.03.)

[42] China’s One Belt One Road plan explained. In: SBS News, 2017.05.15., https://www.sbs.com.au/news/china-s-one-belt-one-road-plan-explained (2018.01.05.)

[43] HALL, Ian: Belt and Road: The case for ‘wait and see’. In: The Interpreter, 2017.10.16., https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/belt-and-road-case-wait-and-see (2018.01.05.)

[44] KPMG és The University of Sydney: Demystifying Chinese Investment in Australia. In: KPMG, 2017.05., https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/au/pdf/2017/demystifying-chinese-investment-in-australia-may-2017.pdf, 14-19. (2018.01.02.)

[45] KENNEDY, Ed: Foreign Donations, Local Politics: China’s Australia Influence. In: The Diplomat, 2017.07.18., https://thediplomat.com/2017/07/foreign-donations-local-politics-chinas-australia-influence/ (2018.01.10.)

[46] UHLMANN, Chris: Australian businesses with close ties to China donated $5.5m to political parties, investigation shows. In: ABC News, 2016.08.22., http://www.abc.net.au/news/2016-08-21/australian-groups-strong-ties-china-political-donations/7768012 (2018.01.10.)

[47] Australia unveils laws to prevent foreign interference. In: BBC News, 2017.12.05., http://www.bbc.com/news/world-australia-42232178 (2018.01.05.)

[48] COOK, Erin: China-Australia tensions break into the open. In: Asia Times, 2017.12.13., http://www.atimes.com/article/china-australia-tensions-break-open/ (2018.01.02.)

[49] Attack on Chinese aid clumsy: Labor. In: SBS News, 2018.01.10., https://www.sbs.com.au/news/attack-on-chinese-aid-clumsy-labor (2018.01.12.)

[50] DIBB, Paul: Foreign policy white paper 2017: the strategic implications. In: ASPI The Strategist, 2017.11.30., https://www.aspistrategist.org.au/foreign-policy-white-paper-2017-the-strategic-implications/ (2018.01.03.)

[51] GREENE, Andrew és DZIEDZIC, Stephen: China’s soft power: Julie Bishop steps up warning to university students on Communist Party rhetoric. In: ABC News, 2017.10.16., http://www.abc.net.au/news/2017-10-16/bishop-steps-up-warning-to-chinese-university-students/9053512 (2018.01.04.)

[52] FITZGERALD, John: Beijing’s guoqing versus Australia’s way of life. In: Inside Story, 2016.09.27., http://insidestory.org.au/beijings-guoqing-versus-australias-way-of-life/ (2018.01.05.)

[53] UHLMANN, Chris: Australian businesses with close ties to China donated $5.5m to political parties, investigation shows. In: ABC News, 2016.08.22., http://www.abc.net.au/news/2016-08-21/australian-groups-strong-ties-china-political-donations/7768012 (2018.01.05.)

[54] BISLEY, Nick: Australia’s oddly absent Belt and Road Strategy. In: The Interpreter, 2017.10.12., https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australia-s-oddly-absent-belt-and-road-strategy (2018.01.06.)

[55] EVANS, Gareth: Australia in an age of geopolitical transition. In: East Asia Forum, 2017.12.11.,http://www.eastasiaforum.org/2017/12/11/australia-in-an-age-of-geopolitical-transition/#more-100137 (2018.01.07.)

Csenger Ádám 2004-ben végezte el a nemzetközi kommunikáció szakot a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán, 2015-ben pedig az ausztrál Macquarie University-n nemzetközi kapcsolatok szakon mesterdiplomát szerzett. Kutatási területe Ausztrália külpolitikája, különös tekintettel a Délkelet-Ázsiával és Kínával való viszonyára.

Csenger Ádám

Csenger Ádám 2004-ben végezte el a nemzetközi kommunikáció szakot a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán, 2015-ben pedig az ausztrál Macquarie University-n nemzetközi kapcsolatok szakon mesterdiplomát szerzett. Kutatási területe Ausztrália külpolitikája, különös tekintettel a Délkelet-Ázsiával és Kínával való viszonyára.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: