Vezetői portrék – Narendra Modi

Vezetői portrék című sorozatunkban a geopolitika főszereplőinek számító országok vezetőit mutatjuk be. A portrék felvázolása során bemutatásra kerülnek a vezetők politikai karrierjének főbb állomásai, ezen túl pedig nagy hangsúlyt fektettünk a politikai beszédek stílusának elemzésére is. Célunk, hogy a vezetők megismerése által átláthatóbbá váljanak az egyes országok, mint geopolitikai aktorok viselkedése és stratégiája.

Narendra Modi politikai pályafutása

Narendra Damodardas Modi (született: 1950. szeptember 17-én Vadnagarban) szegény családból származott, aki ifjúkorában csatlakozott a hindu nacionalista Rastrija Swayamsevak szanghához, majd a Delhi egyetemen politikatudományi diplomát szerzett. Később a Gudzsaráti egyetem politikatudományi MA képzését is elvégezte.[1]

1985-ben csatlakozott a Bháratija Dzsanata Párthoz (BJP), ahol gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1988-ban a BJP Gudzsarát állambeli szervezési titkára lett, ekkor kapcsolódott bele aktívan a választási küzdelembe. Választási stratégiája eredményesnek bizonyult, ez pedig további előrelépést jelentett az ő számára is: 1995-ben a párt nemzeti titkárának választották, a BJP 1998-as gudzsaráti győzelmét követően pedig pártfőtitkár lett.[2] A gudzsaráti főminiszter egészségi állapotának megromlása után 2001-ben a párt Modit választotta a pozícióba, aki a 2002-es választásokat megnyerte, így megőrizte pozícióját. A 2002-es gudzsaráti lázadások[3] következtében azonban lemondásra kényszerült, de az újonnan kiírt választásokat a BJP nyerte, így Modi ismét elfoglalhatta a főminiszteri hivatalt. A lázadások során tanúsított magatartása, majd muszlim ellenes retorikája végett számos kritikát kapott, tevékenysége pedig máig megosztja a szakértőket. Gudzsarát állam gazdasági fejlődését viszont megalapozta, eredményei ezen a téren vitathatatlanok. A 2007-es választásokon elsősorban a terrorellenes retorikával győzött, 3. ciklusa során pedig töretlenül folytatta a fejlesztéseket, nagyberuházásokat, melynek eredményeként Gudzsarát számos indikátor szerint India egyik legfejlettebb államává vált.[4] 2012-ben 4. alkalommal is megnyerte az állami választást, de figyelme egyre inkább az országos ügyek felé fordult. 2013-ban a BJP központi választási bizottságának ez elnöke lett, majd miniszterelnök jelölt. A 2014-es nemzetgyűlési választásokon aratott győzelmet követően május 26-án foglalta el a miniszterelnöki hivatalt.

A miniszterelnök politikai céljai

Külpolitikáját tekintve Modi legfontosabb célja a SAARC[5] országok együttműködésének megerősítése, valamint India növekvő befolyásának biztosítása a régióban. A nyugati országokkal – gazdasági okoknál fogva fokozni kívánja a kooperációt, ugyanakkor Kínával is a kapcsolatok rendezését tartja szem előtt, a stratégiai rivalizálás ellenére. 2015-ös külföldi útjai bizonyítják, hogy Modi mennyire komolyan veszi a külpolitikai céljai megvalósítását, miközben a nemzetközi fórumokon tett felszólalásai azt is bizonyítják, hogy szerinte India globális szerepének megerősítése sem tűr halasztást és számos kérdésben (pl. a klímaváltozás káros hatásainak a csökkentése) igyekszik magához ragadni a kezdeményezést.[6] A külpolitikai célkitűzésekkel összhangban az ország védelmét is erősíteni szeretné, ennek érdekében 2015-ben a védelmi költségeket 11%-kal emelte meg.[7]

Belpolitikai értelemben Modi számára a gazdasági kérdések élveznek prioritást. A bürokrácia csökkentése, a törvényi keretek megreformálása és a korrupció felszámolása elengedhetetlen feltétele a külföldi befektetések növekedésének. A liberalizált befektetési politika következtében 2015 őszére India a külföldi direkt befektetések tekintetében világviszonylatban is az élre került.[8] A „Make in India” külföldi befektetéseket ösztönző programja továbbra is Modi egyik legfontosabb célkitűzése maradt.

India fejlődésének előmozdítását célozza a „smart cities” program is, melynek értelmében 2019-re 2500 okos települést kellene létrehozni országszerte. Ehhez szorosan kapcsolódik a Digitális India terv is, vagyis a kormányzati szolgáltatások elektronikus lebonyolításának a megkönnyítése, valamint az a lakásépítési program is, melynek keretén belül 2022-re 20 millió új otthont teremt az állam a szegények számára, a nyomornegyedek felszámolását követően.[9]

Az egészségügyi reformok is Modi tervének részét képezik, ez pedig alapvetően egy általános egészségbiztosítási rendszernek a létrehozásával számol, amely a rászorulók számára ingyenes ellátást biztosítana.

Különösen pozitív fogadtatásban részesült a kormányfő „Clean India” kampánya, amely – elsősorban vidéken – az illemhelyek használatára és a tisztaság szerepére kívánta felhívni a figyelmet, a közegészségügy fejlesztésével egyidejűleg.[10]

Modi vezetési stílusa

Egy felelős pozícióban lévő személyiség vezetési stílusának bemutatása nem könnyű feladat, mivel számos kritérium és módszer létezik, melyek alapján értékelhetjük az adott személyt. India miniszterelnökének esetében 7 fogalmi csoportra bontva kívánom összefoglalóan bemutatni a vezetési stílusa legfőbb elemeit.[11]

Modi 3

Bölcsesség és tapasztalat: Modi minden szempontból átalakító vezetőnek minősíthető, aki a jelenlegi körülmények teljes megreformálására törekszik, nem véletlenül nevezte őt Barack Obama amerikai elnök „India főreformerének.”[12]

Stratégiai cselekvés: A miniszterelnök egy igazi stratégiai vezető, akinek a stílusából fakadóan a nehézségek legyőzése a célja, miközben másokat is cselekvésre inspirál. Modi sikeresen győzte meg választópolgárait, hogy az ő vezetése alatt India egy új aranykorba fog lépni, ami mindenki számára pozitívumokat fog jelenteni.

Képesség építés: Modit együttműködő vezetőnek is nevezhetjük, hiszen az államok főminisztereit a partnerének tekinti, akik az ország felemelkedésében szintén érdekeltek. Ennek érdekében nagyobb politikai befolyást és jelentősebb pénzügyi forrást is kínál a számukra, megfelelő kooperáció esetén.[13]

Intellektuális megközelítés: Modi kétségtelenül egy innovatív vezető, aki a társadalmi médiát elődeinél jóval nagyobb mértékben használja és folyamatosan új terveken, programokon dolgozik, annak érdekében, hogy a figyelem középpontjában maradhasson. Megosztó személyisége ellenére a nemzet egységét kívánja szimbolizálni, ezen innovatív ötlete pedig elég sikeresnek bizonyult.

A célok elérése: Az indiai kormányfő egy projekt orientált vezető, vagyis rengeteg projektet indított útjára, ezeknek határozott céljaik vannak, amelyeket meghatározott időre teljesíteni kell. A „Make in India” és a „smart cities” programok csupán egyek a sok közül.

Etikai megközelítés: Ebben a kontextusban Modit egy eredmény orientált vezetőnek tekinthetjük, aki a Gujarat álam élén eltöltött évek során mára egy dinamikus, határozott és fejlődés orientált vezetővé vált az ország lakóinak a szemében.[14]

Értékek és hiedelmek: Modi az autoriter vezető kategóriájába sorolható, aki szereti szoros ellenőrzés alatt tartani az államügyeket. Az autoriter stílus nem szükségszerűen rossz, hiszen krízishelyzetekben megkönnyíti a gyors és hatékony reagálást. Részben ez a magyarázata annak, hogy az indiaiak szemében olyan népszerű, hiszen ők a tervek helyett manapság már konkrét cselekvést várnak.[15]

A Modi jelenség

Népszerűsége növelése érdekében Narendra Modi alapvetően a társadalmi médiára támaszkodik, ezért nem meglepő, hogy Barack Obama után a második legnépszerűbb politikai vezetőnek számít a Twitteren.[16] Az internet segítségével igyekszik közvetlen kapcsolatban maradni az ország lakosságával, de rendszeres rádióbeszédei is ezt a célt szolgálják. A hivatalba lépésétől számítva máig India legnépszerűbb politikusa, akinek a saját pártja és az ellenzék soraiban is vannak támogatói. Érdemes kiemelni, hogy korábban egyetlen indiai politikus sem élvezte ekkora mértékben az ország lakosságának bizalmát. A 2015-ös adatok szerint az indiaiak 87%-a kedvező véleménnyel van Modiról, különösen vidéken erős a bázisa.[17]

Modi 1

Modi külpolitikáját a felmérések szerint az indiaiak 91%-a helyesli, de a belpolitikában is jelentős támogatottságnak örvend, a legfontosabb problémák kezelése érdekében végzett munkája okán.

A politikai kommunikáció: Modi beszédei

Az indiai miniszterelnök kitűnő szónok hírében áll, aki képes jelentős hatást gyakorolni hallgatóságára, ezt a választási kampány során elmondott beszédei is bizonyítják. A szónoki képesség önmagában azonban kevés ahhoz, hogy megnyerje a választópolgárok bizalmát, a tartalom, a program legalább annyira fontos. Modi beszédeinek többsége a miniszterelnök határozott elképzeléseiről árulkodik, India teljes átalakításával, megreformálásával kapcsolatban. A hazai publikum és a külföld nyilvánossága előtti beszédei egyaránt ezt a célt tükrözik.

2014 májusi hivatalba lépése óta retorikája keveset változott: Töretlenül hisz a politikájában, újabb és újabb reformprogramokat hirdet meg, melyekhez India és a külföld támogatását is szeretné megnyerni, miközben autoriter kormányzási stílusából is következően az ellenzéki és más negatív kritika elcsendesítésére törekszik. 2015-ös beszédeinek üzenete csupán annyiban tér el a korábbiaktól, hogy a kormány addig elért sikereire is folyamatosan felhívja a figyelmet, alátámasztva a változás útján való továbbhaladás szükségét.

Melyek azok a motívumok, amelyek visszatérő jelleggel ismétlődnek beszédeiben? Elsősorban a gazdaság megerősítése, a munkahelyteremtés, a „Make in India” program keretében a külföldi befektetések ösztönzése, az indiai mezőgazdaság versenyképességének megteremtése, a vidéki lakosság életminőségének javítása, a közegészségügy és köztisztaság valódi létrehozása, a „smart cities” programnak megfelelően a városok fejlesztése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, az innováció a legmodernebb számítástechnika vívmányainak elterjesztése említhető, mint amelyek közvetlenül is érintik a választópolgárokat. Mindezen gondolatok viszont a külföld számára is fontos üzenetet hordoznak: India változást akar, fejlődni szeretne, ehhez viszont olyan gazdasági partnerekre van szüksége, mint az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Németország.[20] Modi külföldön tartott beszédeinek van még egy fontos ismétlődő motívuma: a környezetvédelem és a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentése melletti szilárd elkötelezettsége. 2015 őszén az ENSZ közgyűlése előtt, londoni látogatása során, majd a párizsi klímacsúcs során végig egybehangzó álláspontot képviselt: 2030-ig India 30-35%-kal csökkentené a káros anyag kibocsátást, ugyanakkor a többi nagyhatalomtól is hasonló lépést vár, de a fejlett országok mindeközben nem akadályozhatják a többiek fejlődését.[21] Konkrét üzenete mellett, ezen nagy nyilvánosságot kapott beszédei egyúttal azt a véleményt is alátámasztják, melynek értelmében India globális szerepének megerősítésére törekszik és a nemzetközi környezetben egyre nagyobb befolyást szeretne elérni. (Ázsiát tekintve ez a törekvés persze még markánsabban érezhető.

2015-től Modi beszédeiben már az elért eredmények ismétlése is megfigyelhető. A külföldi befektetéseket megkönnyítő törvényi feltételek biztosítása (adókedvezmények), 140-180 millió[22] bankszámla nyitása a lakosság részére, társadalombiztosítás, nyugdíj a széles tömegeknek, az internet segítségével a kormányzat racionalizálása, a korrupció és bürokrácia csökkentése, fejlesztési projektek indítása. A 800 millió 35 év alatti ember pedig óriási lehetőséget rejt magában, alátámasztva a pozitív jövőképet. A jelenlegi tendencia szerint a kormányzati ciklus előrehaladásával a beszédek egyre több eredményről szólnak, noha azt sem szabad elfelejteni, hogy a negatívumokról említést sem tesznek, miközben a pozitívumokat túlhangsúlyozzák.

A diskurzuselemzés módszerét követve a miniszterelnök beszédeit részletesebben is elemezhetjük. A beszédek leggyakrabban ismétlődő szava a „mi” személyes névmás. Nem minden esetben lehet tudni, hogy pontosan kik is tartoznak ebbe a csoportba, de általánosságban véve India lakosságát, a kormányt és a külföldi szövetségeseket jelöli. A „mi”leggyakrabban abban a kontextusban szerepel, hogy mik a céljaink (vagy voltak), milyen eredményeket értünk el, továbbá a jövőben mit szándékozunk tenni. Lényegi üzenetének erősítése végett sok esetben egy „ők” csoportot sem nevez meg, ezáltal is érzékeltetve India lakosságának és kormányának az egységét. Az „ők” csoportba a reformok, a kormány vagy az ország ellenségei kerülhetnek, némely estben pedig maguk a reformok haszonélvezői, akiknek az érdekében dolgozik a kormány. Bármilyen névmást használ is azonban a miniszterelnök („én”, „mi”), a felől nem lehet kétség, hogy ő a legfontosabb főszereplője a beszédeknek, hiszen minden reformtörekvésnek ő az „atyja”, ezeket pedig csupán ő tudja teljes mértékben megvalósítani.

A konkrét ellenségkép felvázolása nem jellemzi, valódi ellenséget – némely esetben terroristákat, bűnözőket leszámítva – általában nem említ, viszont visszatérő kifejezése „támadást indítottunk a szegénység ellen” jelzi, hogy számára elsősorban India és az ország lakosságának szerteágazó problémái az „igazi ellenség” amely ellen azonnali harcot hirdetett és a győzelem pedig a kormány által kitűzött célok elérésével azonosítható.

Figyelemre méltó a szenvedő és cselekvő szerkezetek használata. A kormány céljainak és az elért eredményeknek a felsorolásánál végig cselekvő szerkezetet használ (pl: „Létrehoztunk egy Ebiz portált…” vagy „Az alapvető dolgokra fókuszálunk…”)[23] kihangsúlyozva az érdemeit és érzékeltetve a személyes elköteleződését a reformok iránt. Nyíltan állást foglal amellett, hogy mi a jó és a rossz az ország számára, az ellenvéleményekre csak ritkán utal, miközben biztosítja hallgatóságát arról, hogy rendelkezik a szükséges anyagi és szellemi forrásokkal a célok megvalósításához. („biztosra veszem, hogy…”, „magabiztos vagyok”)[24]

Kifinomult irodalmi stílusának köszönhetően Modi szólásokat, közmondásokat, hasonlatokat is szívesen beépíti nyilvános beszédeibe. (pl: „mint mondják, az ördög a részletekben rejlik”)[25]. De előszeretettel alkalmaz párhuzamokat és anaforákat is. ( „Egy India ahol… Egy India…”)[26] Az ősi mondásokat, bölcsességeket is szívesen emlegeti. (Légy tiszta! Mert a Föld a mi anyánk! És mi vagyunk a gyermekei!)[27]

Beszédeit vizsgálva számos idézettel is találkozunk. Ezek többnyire híres politikusokhoz, költőkhöz, művészekhez kapcsolható. (Mahatma Gandhi, T. S. Eliot) Közvetlen és közvetett idézeteket egyaránt használ – közönségtől és szövegkörnyezettől függően – melyek nagymértékben növelhetik elfogadottságát, valamint a hallgatóság rokonszenvét. (pl: T. S. Eliotra történő hivatkozás a brit parlamentben, vagy Mahatma Gandhi idézése az indiai rádióban.) A híres indiai személyekhez, jeles eseményekhez kapcsolható évfordulókra is előszeretettel utal (pl. Pandi Deendayal Upadhyay születésének 100. évfordulója).[28]

India történelmének meghatározói pillanatai is visszatérően megjelennek beszédeiben, ez többnyire a függetlenség kivívásának, vagyis a 20. század első felének eseményeiről való megemlékezést jelenti. A párhuzam is megfigyelhető a múlt és a jelen között, hiszen Modi értelmezése szerint ma is akkora jelentőségű reformok mennek végbe az országban, mint Gandhi korában, a függetlenség megszerzése után pedig rögtön megjelentek mindazon problémák (pl. a szegénység) melyek mai is a legnagyobb kihívást jelentik.

Egyes gondolatainak könnyebb érthetősége, relevanciájának illusztrálása végett a miniszterelnök rövidebb történeteket, anekdotákat is beiktat mondanivalójába. (pl: Swami Vivekanandra hindu szerzetesnek az oroszlánról és kölykeiről szóló meséje.)[29]

A beszédekben gyakori példáját találjuk a módbeliség bizonyos fajtájának, melynek értelmében a cselekmények megtörténésének szükségét, elkerülhetetlenségét sugallja. („kell”, „muszáj” nem csupán „lehet”) Mivel a cselekmények alapvetően a szükséges reformokat takarják, a cél, hogy mindenki tisztában legyen ezek valódi jelentőségével, támogassák a kormány politikáját és cselekvésre ösztönözze a hallgatóságot is.

Modi a beszédeiben tényszerűen sorolja fel az eredményeket és a jövőbeli terveket, feladatokat, ezáltal világossá teszi a hallgatósága számára a lényegi üzenetének minden elemét, azokat nem gondolja magától értetődőnek és szükségesnek tartja kihangsúlyozásukat.

.

[1] PTI: Modi Proves to be an Astute Strategist. In: Hindustan Times, December 23, 2007. http://www.hindustantimes.com/india/modi-proves-to-be-an-astute-strategist/story-SCARMk1hTTdlOxnN0lyguM.html

[2] Venkatesan, V: A Pracharak as Chief Minister. In: Fronline, Vol 18, Issue 21, 2001. http://www.hindustantimes.com/india/gujarat-looks-at-marketing-human-development-now/story-E1TkkSomtCqANzi8291WcK.html

[3] 2002 Februárjában a Gudzsarát államban kitört muszlim ellenes pogromok során több mint 1000 ember veszítette életét, többségében muszlimok.

[4] Pathak, Vikas: Gujarat Looks at Marketing Human Development Now. In: Hindustan Times, August 11, 2013. http://www.hindustantimes.com/india/gujarat-looks-at-marketing-human-development-now/story-E1TkkSomtCqANzi8291WcK.html

[5] South Asian Association for Regional Cooperation

[6] Pant, Harsh V: India in 2015: A Foreign Policy Transformed. In: The Diplomat, December 29, 2015. http://thediplomat.com/2015/12/india-in-2015-a-foreign-policy-transformed/

[7] Chaudhury, Santanu: India Increases Military Budget By 11%to nearly  $40 billion. In: The Wall Street Journal, February 28, 2015. http://www.wsj.com/articles/india-increases-military-budget-by-11-to-nearly-40-billion-1425124095

[8] India Pips US, China as No. 1 Foreign Investment Destination. In: The Times of India, September 30, 2015. http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-pips-US-China-as-No-1-foreign-direct-investment-destination/articleshow/49160838.cms

[9] Cabinet Passes PM Modi’s Ambitious „Housing for All by 2022” Scheme for the Urban Poor. No More Slums? In: Youth Connect, June 19, 2015. http://www.youthconnect.in/2015/06/19/cabinet-passes-pm-modis-ambitious-housing-for-all-by-2022-scheme-for-the-urban-poor/

[10] Gahlot, Mandakini: India Steps up Efforts to Encourage Using Toilets. In: USA Today, April 3, 2015. https://web.archive.org/web/20130405081524/http://www.frontlineonnet.com/fl1821/18210310.htm

[11] Modh, Satish: Leadership Styles and Individual Differences: Comparing Leadership Styles of Mr Narendra Modi and Dr Manmohan Singh. 6. https://www.researchgate.net/publication/282701581_Comparing_leadership_styles_of_Mr_Narendra_Modi_and_Dr_Manmohan_Singh

[12] Obama, Barack: Narendra Modi. In: Time, April 2015. http://time.com/3823155/narendra-modi-2015-time-100/

[13] Modh: 10.

[14] Modh: 11.

[15] Modh: 12.

[16] Mandhana, Niharika: How India’s Narendra Modi Became a Social Media Superstar. In: The Wall Street Journal, May 6, 2015. http://www.wsj.com/articles/indias-prime-minister-a-hit-on-social-media-1430905148

[17] Stokes, Bruce: The Modi Phenomenon. Pew Research Center, September 17, 2015. http://www.pewglobal.org/2015/09/17/1-the-modi-phenomenon/

[18] Stokes

[19] Stokes

[20] A San Joséban, Londonban és Hannoverben elmondott beszédei ezt mindennél jobban érzékeltetik.

[21] COP 21: Full Speech by Narendra Modi at the Opening of Climate Change Conference in Paris. In: International Business Times, December 1, 2015. http://www.ibtimes.co.uk/cop21-full-speech-by-narendra-modi-opening-climate-change-conference-paris-1531257

[22] A 180 millió már a 2016-os állapotokat szemlélteti.

[23] Full Text of Narendra Modi’s Speech at San José. In: The Hindu, September 27, 2015. http://www.thehindu.com/news/resources/full-text-of-narendra-modis-speech-at-san-jose/article7694680.ece

[24] Full Text of Prime Minister Narendra Modi’s Speech at the India-China Business Forum in Shanghai. NDTV, May 16, 2015. http://www.ndtv.com/india-news/full-text-of-prime-minister-narendra-modis-speech-at-the-india-china-business-forum-in-shanghai-763508

[25] PM Narendra Modi’s Speech at the Economic Times Global Business Summit: Full Text. In: The Economic Times, January 30, 2016. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-01-30/news/70200939_1_sabka-vikas-sabka-saath-prime-minister-narendra-modi

[26] u. a.

[27] Full Text: PM Modi’s Speech at the United Nations Sustainable Development Summit. Firstpost.com, September 26, 2015. http://www.firstpost.com/india/full-text-pm-modis-speech-at-the-united-nations-sustainable-development-summit-2446216.html

[28] Pandi Deendayal Upadhyay a mai Báratija Dzsanata párt elődjének számító Báratija Dzsanata Szangh egyik elismert vezetője volt.

[29] Text of Prime Minister Shri Narendra Modi’s First Address to the Nation on Radio. October 03, 2014. http://www.narendramodi.in/text-of-prime-minister-shri-narendra-modis-first-address-to-the-nation-on-radio-6705

 

Felhasznált irodalom

Képek forrása:

  1. nisargmedia.com / Shutterstock.com
  2. arindambanerjee / Shutterstock.com

Videó forrása:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: