Saudi Vision 2030 – Szaúd-Arábia fejlesztési koncepciója 2030-ra

Szaúd-Arábia 2016. áprilisában adta ki 2030-ig szóló stratégiai tervezési dokumentumát, a Saudi Vision 2030-at. Az irányok meghatározásakor három pillérre építettek: (1) az arab és az iszlám világ szívében betöltött pozíciójuk; (2) a globális befektetési központtá válás; (3) végül pedig egyedi stratégiai elhelyezkedésük. A dokumentum hangsúlyozza, hogy az ország természeti erőforrásokban gazdag, nem kizárólag az olajra korlátozódnak természeti kincsei, igazi erejét azonban nem ez adja, hanem az emberek elhivatottsága, és a fiatal generáció előtt álló lehetőségek, a jövőben ezért nagy gondot fordítanak az oktatásra, a tehetség- és kapacitásfejlesztésre, ezzel együtt a gazdasági diverzifikálódásra, valamint növekedésre.

A fejlesztési koncepció műfajából adódóan viszonylag elnagyoltan és felületesen kezeli a különböző témákat és fejlesztendő területeket, sok konkrétumot nem tartalmaz, csak átfogóan jeleníti meg a kihívásokat és célokat. Nagy vonalakban kerülnek ismertetésre a kormányzat elképzelései az ország jövőjét illetően, illetve, hogy hol szeretnék az országot látni az előttük álló nagyjából 15 éven belül. Ezeket a terveket azonban a konkrétumok (statisztikai adatok áttekintése, trendek bemutatása az elmúlt évekből-évtizedekből) hiányában nehéz értékelni, erre további háttéranyagok felkutatására lenne szükség (ami jelen összefoglalónak nem célja, így a leírás továbbiakban csak a dokumentum tartalmának bemutatására szorítkozik).

Hármas szerkezet

A koncepció három pillért nevez meg mint olyan meglévő erőforrásokat, melyekre építeni lehet egy jövőképet. A három pillér a következő:

 1. az első az elhelyezkedésük az arab és az iszlám világ szívében. Az iszlám világ központjaként tekintenek magukra, hiszen itt található az iszlám világ két legszentebb helye, Mekka (a Kába-kővel) és Medina
 2. a második pillér az a törekvésük, hogy globális befektetési központtá váljanak. Igyekeznek minél jobban kihasználni befektetési kapacitásaikat, és diverzifikálni bevételeiket (függetlenedni az olajtól);
 3. végül pedig egyedi stratégiai elhelyezkedésüket globális csomóponttá tenni, mely három kontinenst köt össze, Ázsiát, Európát és Afrikát. Az ország két globális vízi út között fekszik, így egyfajta kereskedelmi kapu szerepet tölthet be a világ számára.

Emellett három téma köré épül fel a jövőkép: ezek az élénk társadalom, a növekvő gazdaság és az ambiciózus nemzet.

Élénk társadalom

Erős gyökerekkel: az igazi értéket nem a nyersanyagok adják, hanem az emberek és a társadalom. A nemzet az arab és az iszlám világ központja, ezért büszkék a hitükre és a nemzeti egységükre. Ezért fontos az éves zarándoklat kapacitásainak bővítése, illetve a kulturális örökség megőrzése.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • a mekkai zarándoklatra érkezők számának növelése a jelenlegi 8 millióról 30 millióra
 • több mint megkétszerezni a Szaúd-Arábiában található UNESCO világörökségi helyszínek számát (jelenleg az országban két világörökségi helyszín van).

Kiteljesedett élettel: az ország vezetése számára fontos, hogy állampolgárai és lakosai boldog és teljes életet éljenek. Ehhez szükség van a fizikai, mentális és szociális jól-létre. A stratégiai vízió egy olyan társadalmi állapot elérését tűzte ki célul, ahol mindenki magas életszínvonalon, egészségesen és vonzó életkörülmények között él.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • legalább három szaúdi város kerüljön be a 100 legmagasabbra értékelt város közé a világon
 • a háztartások kulturális és szórakozással összefüggő kiadásainak növelése a jelenlegi 2,9%-ról 6%-ra
 • a jelenlegi 13%-ról 40%-ra növelni azok arányát, akik egy héten legalább egyszer végeznek valamilyen testmozgást

Erős alapokkal: erős és termelékeny társadalom kialakítása a cél a szociális fejlődés elősegítésével és megerősítésével. Fontos a család intézményének megszilárdítása, és olyan oktatás nyújtása, mely megfelelően építi a gyermekek jellemét, megalapozva a jövőbeli egészségügyi és szociális rendszerek megerősödését is.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • a jelenlegi 26. helyről a 10. hely elérése a társadalmi tőke indexben (Social capital index)
 • a születéskor várható átlagos élettartam kitolása a jelenlegi 74 évről 80 évre

Növekvő gazdaság

A lehetőségek kihasználásával: olyan kulturális közeget kell kiépíteni, ahol megéri eltökéltnek lenni, mindenki számára egyforma lehetőségek állnak rendelkezésre, és mindenki elsajátíthatja azokat a képességeket, melyek segítik őt személyes céljaik elérésében.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • a munkanélküliségi ráta csökkentése 11,6%-ról 7%-ra
 • a kis- és középvállalkozások GDP-hez való hozzájárulását 20%-ról 35%-ra emelni
 • a nők munkaerőpiacon való részvételének növelése 22%-ról 30%-ra.

Hosszú távú befektetésekkel: a gazdasági diverzifikáció elengedhetetlen fenntarthatósági szempont. Bár az olaj- és gáztermelés a szaúdi gazdaság alapvető pillére, további gazdasági ágazatokba is igyekeznek befektetni, ami bonyolult kihívások elé állítja az országot, de hosszú távon ezen mindenképpen túl kell lendülni. Az elmúlt 25 évben a szaúdi gazdaság éves szinten több mint 4%-os növekedést mutatott, hozzájárulva új munkahelyek millióinak megteremtéséhez, és bár az ország a világ 20 legnagyobb gazdasága között van, hosszú távú ambícióik között az is szerepel, hogy ebben előrelépjenek. 2030-ra a globális gazdasági lassulás és a strukturális gazdasági reformok miatt várható negatív hatások ellenére akarnak feljebb lépni a listában. Ehhez szükség van a legígéretesebb szektorokba való intenzív befektetésekre, illetve egyes kormányzati szolgáltatások privatizációjára.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • A jelenlegi pozícióból, ami a világ 19. legnagyobb gazdasága, a 15. helyre jutni
 • az olaj- és gázszektor feltárási helyszíneinek fokozatos feltárása a jelenlegi 40-ről 75%-ra
 • A kormányzati befektetési alapban elhelyezett pénzmennyiség bővítése a jelenlegi 600 milliárd szaúdi riálról 7 billió riál fölé

Nyitottan a cégek előtt: Szaúd-Arábia további piaci nyitása felgyorsítja a termelékenységet, és egyengeti az utat azon cél megvalósításához, hogy az ország a világ legnagyobb gazdaságai közé kerüljön. Javítani fogják a vállalati környezetet, átstrukturálják a gazdaságilag legfontosabb városokat, speciális övezeteket hoznak létre, és csökkentik az energiapiacra vonatkozó szabályozásokat a versenyképesség növelése érdekében.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • a Globális versenyképességi indexben (Global Competitiveness Index) a jelenlegi 25. helyről elérni a 10. helyre
 • a külföldi működőtőke-beruházások arányát GDP-arányosan a jelenlegi 3,8%-ról 5,7%-ra növelni
 • a magánszektor hozzájárulását GDP-arányosan a jelenlegi 40%-ról 65%-ra növelni

Kihasználva egyedi helyzetének előnyeit: Szaúd-Arábia fontos nemzetközi kereskedelmi útvonalak kereszteződésében található, három kontinens, Ázsia, Európa és Afrika között. Ennek a kivételes földrajzi helyzetnek minden előnyét maximálisan ki kell használni, stratégiai partnerségek kialakításával a gazdasági növekedés támogatásához, továbbá segítve a szaúdi vállalatok exportjának növelését is. Még jobban ki kell használni az energiaforrások közelségét és a logisztikai előnyöket annak érdekében, hogy elkezdődhessen az iparosodás új szakasza, és hogy felgyorsuljon az ország exportja.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • A Logisztikai teljesítmény index (Logistic Performance Index) rangsorában a jelenlegi 49.-ről a 25. helyet elérni, és vezető pozíciót szerezni a régióban
 • a nem olajból termelt GDP-n belül a nem olajtermékek exportarányának növelése 16%-ról 50%-ra
Ambiciózus nemzet

Hatékony kormányzással: a kormányzat szerepe folyamatosan nő, az elvárások és kihívások növekedésével folyamatosan fejleszteni és javítani kell annak működését. Ezért kiemelten fontos az átláthatóság és elszámoltathatóság kérdése. Az ország vezetése elkötelezett a pénzügyek kezelésének hatékonyság-növelésében, illetve a közszervezetek és a vezetés teljesítményének növelésében.

Stratégiai célok 2030-ra:

 •  a nem olajból származó állami bevételek növelése a jelenlegi 163 milliárd szaúdi riálról 1 billió riálra
 • a Kormányzati hatékonysági indexben (Government Effectiveness Index) a 80. helyezésről a 20. helyezésig jutni
 • az E-kormányzati felmérés indexében (E-Government Survey Index) a 36. helyezésről bekerülni a legjobb öt nemzet közé

Felelősséggel felruházva: a polgárokban tudatosítani kell, hogy fontos szerepet töltenek be az ország javára történő tevékenységekben. Ezért mind a köz-, mind a magán-, mind a civil szférában dolgozók számára fontos megerősíteni, hogy törekvéseik megvalósításában felelősséggel tartoznak az országuk, társadalmuk, családjuk, és saját maguk számára is.

Stratégiai célok 2030-ra:

 • A háztartási megtakarítások növelése a bevételek arányában a jelenlegi 6%-ról 10%-ra
 • A nonprofit szektor GDP-hez való hozzájárulását a jelenlegi kevesebb mint 1%-ról 5%-ra kell növelni
 • évente 1 millió főt kell bevonni valamilyen önkéntes munkába (a jelenlegi 11 ezer főről)

A hosszú távú stratégiai vízió megvalósítását különböző alprogramokkal (pl.: Kormányátalakítási program; Stratégiai irányok programja; Költségvetési egyensúly program; Projektmenedzsment program; Szabályozás-áttekintő program; Teljesítményértékelő program), illetve kifejezetten a végrehajtást célzó programokkal (pl.: Szaúdi Aramco stratégiai átszervezési program; Állami befektetési alapok átalakítási programja; Humán tőke program; Nemzeti átalakítási program; A közszféra kormányzását segítő program; Privatizációs program; Stratégiai partnerség program) segíti elő a szaúdi kormány.

Felhasznált irodalom

Saudi Vision 2030 – Kingdom of Saudi Arabia:http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_0.pdf (letöltés időpontja: 2016.07.07.)

Gere László 2009-ben végzett geográfusként, terület- és településfejlesztés szakirányon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2016-ban angol-magyar szakfordító-műfordító oklevelet szerzett a Károli Gáspár Református Egyetem szakirányú továbbképzésén, 2015-től a a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 2015-től a PAIGEO Kutatóintézet senior kutatója. Szakterülete a urbanisztika, a városok globális szerepe, társadalmi-gazdasági viszonyaik.

Gere László

Gere László 2009-ben végzett geográfusként, terület- és településfejlesztés szakirányon az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2016-ban angol-magyar szakfordító-műfordító oklevelet szerzett a Károli Gáspár Református Egyetem szakirányú továbbképzésén, 2015-től a a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója. 2015-től a PAIGEO Kutatóintézet senior kutatója. Szakterülete a urbanisztika, a városok globális szerepe, társadalmi-gazdasági viszonyaik.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: