Hainan: a reformok elmélyítésének színhelye

A reform és nyitás alatt létrehozott különleges gazdasági övezeteknek a szabadkereskedelmi területek egy továbbgondolt formáját jelentik, amelyekből egyre többet hoznak létre Kínán belül. Hainan szigete is megkapta ezt a különleges pozíciót, de az egész szigetet lefedő tartomány emellett szabadkereskedelmi kikötő létrehozására is meghatalmazást kapott. Xi Jinping kínai elnök ugyanis jelenleg a reformok elmélyítésén dolgozik, és ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően Hainan tartománya válhat az egyik legfőbb kísérleti területté az új reformintézkedések tesztelésére.

Bevezetés

A kínai Hawaii-ként is emlegetett sziget az elsők között kapta meg a különleges gazdasági övezet minősítést a reform és nyitás időszaka alatt 1988-ban. Ennek a 30. évfordulóján a Kínai Kommunista Párt és az Államtanács bejelentette, hogy 2020-ig Hainan tartományban szabadkereskedelmi zónát alakítanak ki, 2025-ig pedig szabadkereskedelmi kikötőt. Ezeknek értelmében 2035-ig befejeződik a Hainan-on létrejövő szabadkereskedelmi rendszer kiépítése. Kína első szabadkereskedelmi övezetét 2013-ban jelentették be Sanghajiban, majd 2015-ben Fujian, Guangdong és Tianjin is bevonásra került, 2016-ban pedig még hét másik város. Ezek a területek nagymértékben részesülnek befektetésekben, csökkentett adókulcsokban, gyorsított adminisztratív eljárásokban és enyhített befektetési korlátozásokban. Ezek a régiók jelentik ugyanis a kísérleti területeket a később országszerte bevezetni kívánt szabályoknak. Hainan tartomány jelentősége abban rejlik, hogy egy egész szigetet lefed, így a kínai kormánynak egy szélesebb terület áll rendelkezésére a reformok tesztelésére, mint a többi szabadkereskedelmi zóna esetében.[i]

A fő vonal az egészségügy, turizmus és kereskedelem fejlesztése. Ezeknek köszönhetően a tartomány egészségügyi létesítményeket építhet, gyógyászati eszközöket valamint készítményeket importálhat, és engedélyt kap külföldi doktorok alkalmazására, amely jó együttműködési lehetőséget jelent Hongkong számára. Egyes vélemények szerint a szerencsejáték bizonyos formái, mint a lóverseny és a sportfogadások is engedélyezettek lesznek a területen, amelyek jelenleg csak Makaón legálisak Kínán belül. Xi Jinping a Boao Fórum Ázsiáért-en mondott beszédében arra is rávilágított, hogy Hainan stratégiai fontosságú helyen fekszik közel az ASEAN országokhoz, ami fontos központtá teszi a délkelet-ázsiai országokkal való kereskedelemben.[ii]

Szabadkereskedelmi övezetek (FTZ)

A szabadkereskedelmi övezetek (FTZ – Free Trade Zone)[iii] a különleges gazdasági területeknek (SEZ – Special Economin Zone)[iv] egy speciálisabb formája, ahol az áruk importálása, kezelése, gyártása és exportálása a vámügyi eljárások alkalmazása nélkül lehetséges. Ezek fontos szerepet játszanak a kínai üzleti környezet fejlesztésében, és olyan területekként szolgálhatnak, ahol a hatóságok kísérletezhetnek a vállalati szabályozásokkal kapcsolatban. A legfontosabb ösztönzők, amelyeket ezek a szabadkereskedelmi övezetek nyújtani tudnak: különleges adó- és vámkezelési elbírálás, nemzetközi kereskedelmi előnyök és ágazatspecifikus liberalizáció.[v]

 • Adó: mindegyik FTZ igyekszik a társasági adózást csökkenteni, vagy kedvezményeket biztosítani azoknak a vállalatoknak, amelyek bizonyos követelményeket betartanak. A legtöbb FTZ vámmentesen importálhat minden olyan gépet és egyéb felszerelést, amely a vállalat önálló hasznára szolgál.
 • Vámkezelés: a szabadkereskedelmi övezeteken belül sokkal naprakészebb és átláthatóbb, főleg a vámbevallás és -fizetés tekintetében. Ez csökkenti a vámoltatás költségét és növeli a vállalatok vámbevallásának rugalmasságát.
 • Nemzetközi kereskedelmi központ: a szabadkereskedelmi területekre betelepült vállalatok és kiépített infrastruktúra miatt az FTZ-k az ellátási lánc élén állnak. Például a Sanghajban lévő szabadkereskedelmi övezetben az áruk vámmentesen szállíthatók és tárolhatók. Csak abban az esetben kell adót fizetni, amennyiben az Kínán belül kerül kiszállításra, ha az árukat külföldre szállítják, akkor ezek nem esnek adó- és vámkezelés alá.
 • Iparágspecifikus liberalizáció: a szabadkereskedelmi területeknek liberalizált szabályai vannak a külföldi vállalatokkal szemben, és olyan lehetőségeket tudnak biztosítani, amelyek Kínán belül meglehetősen ritkák. Például a logisztikai vállalatok számára – amelyek ezeken a szabadkereskedelmi övezeteken belül jönnek létre – engedélyezett, hogy 51 százalék fölötti külföldi tulajdonnal rendelkezzenek.

Szabadkereskedelmi zónák fejlődése Kínában

Forrás: http://www.china-briefing.com/news/2017/09/21/investing-in-chinas-free-trade-zones.html (utolsó letöltés: 2018. május 31.)

Hainan

A 19. Pártkongresszuson elhangzottak alapján Kínának az eddig elért gyors növekedést át kell helyeznie egy magas minőségű fejlődésre, amelynek Hainan lehet a példája.[vi] Hainan a Han dinasztia[vii] alatt vált hivatalosan is a kínai adminisztráció részévé; a szigeten körülbelül 8,7 millió ember él jelenleg.[viii] A 35000 négyzetkilométeres trópusi sziget a Dél-kínai-tenger északkeleti részén helyezkedik el, nyugatról Vietnám, keletről pedig a Fülöp-szigetek határolják. Maga a sziget jelenleg a belföldi turizmusa miatt jelentős. A külföldről irányuló tőke és turizmus tekintetében gyakran háttérbe szorul, ennek következtében is esett a választás erre a térségre, hogy ezen szerepét is növelni tudják.[ix] 1988 óta Hainan tartománya a legnagyobb különleges gazdasági övezet Kínán belül, mégis alulmaradt a többivel szemben. 2017-es adatok szerint 10 milliárd dollárnyi külföldi tőkét vonzott a tartomány, ami csupán 1,5 százaléka az összes Kínába irányuló FDI-nak.[x]

A 2018-ban meghozott döntés alapján a kínai vezetés az ország legdélibb tartományának nagy szerepet szán, mégpedig a reform és nyitás elmélyítésének kezdeti helyszíneként jelölték ki a trópusi szigetet. Hainan tartománya több szempontól is kísérleti helyszínnek fog számítani: nemzeti ökológiai zóna, nemzetközi turizmus- és fogyasztói központtá való tétele, jelentős nemzeti stratégiai logisztikai zóna kialakítása. Ezek a nagy tervek a tartomány megalakulásának és különleges gazdasági övezetté való alakulásának 30. évfordulóján lettek bejelentve. A tervek szerint Hainan ékes példája lesz a kínai típusú szocializmusnak az új korszakban, és követendő példa lesz a nemzet számára. Kína legnagyobb különleges gazdasági övezete folytatja a fejlődést és dolgozik integrációján a globális gazdaságba. Xi Jinping a döntések alapján bejelentette, hogy a Kínai Kommunista Párt támogatja a sziget további fejlődését egy kísérleti szabadkereskedelmi övezetté válásban, amelynek érdekében egy szabadkereskedelmi kikötőt fognak kialakítani kínai sajátosságokkal. A szabadkereskedelmi kikötő az egyik legnyitottabb gazdasági övezet forma, amelyik fellendülést hozott Szingapúr és Hongkong számára is.

Kína tehát támogatásáról biztosította Hainant, hogy fejlessze magát a nemzetközi ágazatokban, mint a nemzetközi energia, a hajózás, a nyersanyagok, a tulajdonjogok és a részvények.[xi] A tervek szerint a szigetnek főleg a turizmusra, a modern szolgáltatóiparra és a high-tech szektorra kellene figyelnie inkább, mint a közbülső kereskedelemre és gyártásra, mialatt hangsúlyt fektetnek egy nem annyira szigorú szabályozás létrehozására, hogy ezáltal is fejlesszék a kereskedelemnek kedvező környezetet.[xii]

A fentiek értelmében tehát a tartománynak fejlődnie kellene az újgenerációs információs technológia, digitális gazdaság terén, hogy mély integrációt tudjon teremteni az igazi gazdaság és az internet, dolgok internete (internet of things), ’big data’, műholdas navigáció és a mesterséges intelligencia között. A remények szerint a tartomány nem csak az űrkutatás terén, de a mélytengeri tudomány és technológia terén is komoly fejlesztéseket tervez.[xiii]

A modern szolgáltatások, mint az orvosi ellátás és a pénzügy is a fő pilléreit kell, hogy jelentse a hainani gazdaságnak – főként mint nemzetközi turista-desztináció. Ahhoz, hogy a sziget a nemzetközi turizmus és fogyasztás központjává tudjon válni, Kína egy offshore vámmentes vásárlási szabály megalkotásán dolgozik, amely minden odaérkező turistára érvényes lenne. Jelenleg a szigeten csak két vámmentes bolt található. A pekingi vezetés szerint Hainan-nak ki kellene használnia a teljesen egyedi erőforrásait, hogy trópusi mezőgazdaságot és vízi gazdaságot fejlesszen. Xi Jinping hangsúlyozta, hogy a tervezett fejlesztéseknek a természetvédelemmel összhangban kell végbemennie, hogy a szigetet az ország „kertjévé” tegyék.[xiv]

A tartománynak továbbá törekednie kellene a többszintű és többrétű együttműködésekre országokkal és régiókkal az Új Selyemút mentén, miközben elősegítené a kulturális, oktatási, mezőgazdasági és turizmus cseréjét.[xv] Liu Cigui, Hainan volt kormányzója teljesen elköteleződött az Egy övezet, egy út projekt felé, és minden erejével a gazdasági együttműködés elősegítésén dolgozik a Dél-kínai-tenger térségben. A sziget jelenti majd a közlekedési összeköttetést az országok és a régiók között az Új Selyemútban: összesen 100 nemzetközi légi és vízi útvonal megnyitását tervezik három éven belül.[xvi] A Boao Fórum Ázsiáért-et (Boao Forum for Asia) 2018-ban április 8-11. rendezték meg, amelynek a szokásoknak megfelelően ismét Hainan adott otthont. A fórumra 2001 óta minden évben sor kerül, és a kínai Davosként is szokták emlegetni, ugyanis ez az ázsiai gazdasági fórum a regionális gazdasági integrációt és az egyes ázsiai országok gazdasági fejlődését kívánja elősegíteni.[xvii] Kína ezzel is bizonyítja, hogy nyitott a befektetőkre a világ minden tájáról, hogy befektessenek és üzleteljenek Hainanban, és részesei legyenek a szabadkereskedelmi kikötő kiépülésének, valamint részesüljenek Kína fejlődésének lehetőségeiből és a reformokból.[xviii]

Hongkong és Makaó

Hongkongnak jelentős kihívást jelent majd, ha megvalósul Hainanban a szabadkereskedelmi övezet és a kikötő, valamint a szerencsejáték korlátozásának részbeni feloldása. A reformok elmélyítését illetően a tartománynak szüksége lesz jól képzett munkaerőre a különböző szektorokban, mint például a vendéglátás, üzleti élet és a turizmus, Hongkong pedig bővelkedik az ilyen szakemberekben. Hongkongnak ezért az lenne az érdeke, hogy támogassa a hainani fejlődést, mivel hatalmas potenciál van a szigeten – akár ha csak az orvosi turizmust nézzük. Ebben nagy szerepet tudna játszani Hongkong mivel nagy hagyománya, van a városban a magánkórházaknak és a magasszintű egészségellátásnak, ezért a nemzetközi normákat és magas színvonalú képzések megvalósulását tudnák elősegíteni a kínai tartományban.[xix]

A hainani nyitás másik nagy érintettje Makaó lesz, mivel egyes információk szerint a szigeten engedélyezett lesz az online fogadás, a lottó és a sportfogadás is. Ezek a kezdeti lépések később utat nyithatnak a kaszinók számára is. Ez a tervezet Makaó gazdaságára valószínűleg rossz hatással lenne, mivel jelenleg Kínában egyedül Makaón működhet legálisan kaszinó, és csak itt valamint Hongkongban lehet szerencsejátékot folytatni.[xx] A makaói kaszinó részvényei azonnal esésnek indultak, amikor bejelentésre került a pekingi vezetés tervezete, miszerint Hainan szigetén is engedélyezik a szerencsejátékot. A Hongkongban bejegyzett Makaó kaszinó üzemeltetője, a Galaxy Entertainment zuhant a legnagyobbat 7,7 százalékkal, a Sands China és az MGM pedig 6 százalékpont körülit.[xxi] A kaszinó bevétele eddig négy éve folyamatosan nőtt, és 2018 januárjában elérte a 36,4 százalékot.[xxii] Ma Makaó a világ legnagyobb szerencsejáték központja, ötször akkora bevételt termel, mint Las Vegas, az odalátogató turisták 70%-a pedig kínai.[xxiii]

Turizmus

2009 óta a sziget turizmusa hatalmasat fejlődött, amikor nemzeti stratégia épült ennek fejlesztésére. Statisztikák alapján a tartománynak 2010-ben 26 milliárd yuan, 2017-en pedig több mint 67 milliárd yuan bevétele származott a turizmusból. A turizmus tekintetében jelenleg azon dolgoznak, hogy vidéken elmélyítsék az ágazatot, hogy ne csak a nagyvárosok részesüljenek a haszonból.[xxiv]

A reformokat elmélyíteni kívánó stratégiak hatására bejelentették, hogy 59 ország állampolgárai vízummentességet kapnak Hainan szigetén, ami egy különös lépés a nemzetközi gazdasági növekedés és a turizmus növelésére. A kedvezményes intézkedésben részesülő országok közül 11 ázsiai, például Dél-Korea és Japán, 40 európai, köztük Magyarország, Oroszország és Nagy-Britannia, 6 amerikai, köztük az Egyesült Államok és Kanada, továbbá Ausztrália és Új-Zéland is részesül vízummentességben. Qu Yunhai, az Állami Bevándorlási Hivatal alelnöke elmondta, hogy a hatályba lépő vízummentes politika a bővítésről, a meghosszabbításról és a könnyítésről szól.[xxv] Hainan tartomány 1988-as létrehozása után a kínai kormány azonnal egyszerűsítette az oda beutazó külföldi turisták vízumintézését. Ez a legutóbbi bejelentés a 2000-es évek egy intézkedésének a kibővítése, amely 21 ország kizárólag turistacsoportjainak biztosított két hét vízummentes tartózkodást. Ez növelni fogja a szigetre irányuló nemzetközi turizmust, ami segíteni fog a sziget fejlesztésében, hogy még méltóbb legyen rá az “ázsiai Hawaii” név. Azonban a nemzetközi célponttá válásához még valószínűleg több időnek kell eltelnie. 2017-ben 1 millió külföldi turista látogatta meg a szigetet, ami csak 1,6 százaléka annak a 60 millió belföldi turistának, aki ezt a helyszínt választotta úticéljául. Bali – ami Hainan szigetének csupán az egyhatoda – ugyanebben az évben 5 millió külföldi turistát fogadott.[xxvi] Az új listáról azonban hiányoznak az afrikai országok és az Indiai szubkontinens, valamint az ASEAN három fontos tagja: Vietnám, Kambodzsa és Laosz.

Országok, melyek vízummentességben részesülnek

Forrás: http://www.scmp.com/business/china-business/article/2142259/us-among-59-countries-granted-visa-free-access-chinas-resort (utolsó letöltés: 2018. május 31.)

Konklúzió

A szabadkereskedelmi övezet és szabadkereskedelmi kikötő megnyitása Hainan szigetén Kína egyik konkrét intézkedése annak irányába, hogy előmozdítsa a globális kereskedelmet és befektetéseket. Szakértők szerint Hainan nemzetközivé tétele nemcsak Dél-Kína fejlődését fogja magával hozni, de beindítja a gazdasági növekedést az egész Ázsia-Csendes-óceáni régióban, sőt akár a világ többi részén is.[xxvii] Makaó és Hongkong számára azonban nagy kihívást jelent, hogy miként viszonyuljanak ehhez a kialakult új helyzethez.

A sziget amellett, hogy a kínai üdülőparadicsom, a kínai haditengerészet és légierő kiindulópontjának is számít a Dél-kínai-tenger eléréséhez. [xxviii] Ezért nemcsak gazdaságilag, de geopolitikailag is igen jelentős terület. Érthető tehát a pekingi vezetés döntése, hogy itt kezdi el a reformok elmélyítését.

Szerző: Zoltai Alexandra

Felhasznált irodalom
 • ’China Focus: Hainan to take on bigger roles in reform, opening-up.’ In: Xinhua, 2018. április 14. http://www.xinhuanet.com/english/2018-04/14/c_137109463.htm (utolsó letöltés: 2018. május 25.)
 • ’China plans to allow gambling on Hainan island.’ In: The Straitstimes, 2018. ferbruár 3. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-plans-to-allow-gambling-on-hainan-island (utolsó letöltés: 2018. május 28.)
 • Chipman Koty, Alexander: China to Establish Hainan Free Trade Zone. In: China Briefing, 2018. árpilis 16. http://www.china-briefing.com/news/2018/04/16/china-establish-hainan-free-trade-zone.html (utolsó letöltés: 2018. május 28.)
 • Chu, Ken: Amid the strategic rise of China’s Hainan island, Hong Kong must collaborate to grow together. In: South China Morning Post, 2018. május 12. http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2145872/amid-strategic-rise-chinas-hainan-island-hong-kong-must (utolsó letöltés: 2018. május 31.)
 • Erdenebileg, Zolzaya: Investing in China’s Free Trade Zones. In: China Briefing, 2017. szeptember 21. http://www.china-briefing.com/news/2017/09/21/investing-in-chinas-free-trade-zones.html (utolsó letöltés: 2018. május 31.)
 • Goldkorn, Jeremy: A New Type of Chinese Free Trade Port For Hainan? In: Supchina, 2018. április 3. https://supchina.com/2018/04/03/new-type-chinese-free-trade-port-hainan/ (utolsó letöltés: 2018. május 29.)
 • ’Hainan aims to open further.’ In: Xinhua, 20180. április 10. http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/10/WS5acc6f35a3105cdcf65174c8.html (utolsó letöltés: 2018. május 29.)
 • Jing Shuiyu: Hainan plans good news for free trade. In: China Daily, 2018. április 17. http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/17/WS5ad55a98a3105cdcf6518bd5.html (utolsó letöltés: 2018. május 29.)
 • Li, Jane: US amon 59 countries granted visa-free access to China’s resort island Hainan… but who’s missing? In: South China Morning Post, 2018. április 19. http://www.scmp.com/business/china-business/article/2142259/us-among-59-countries-granted-visa-free-access-chinas-resort (utolsó letöltés: 2018. május 31.)
 • Wee Kek Koon: How Hainan cpuld become a golden egg at China’s feet. In: Post Magazine, 2018. április 26. http://www.scmp.com/magazines/post-magazine/short-reads/article/2143495/how-hainan-could-become-golden-egg-chinas-feet (utolsó letöltés: 2018. május 29.)
 • Woodhouse, Alice: Macau casinos fal las China reported to mull Hainan gambling. In: Financial Times, 2018. február 2. https://www.ft.com/content/16804aa8-07e9-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 (utolsó letöltés: 2018. május 29.)
 • Woodhouse, Alice: Macau gambling revenue rockets 36,4 % in January. In: Financial Times, 2018. február 1. https://www.ft.com/content/a1992e2e-070e-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 (utolsó letöltés: 2018. május 29.)
 • Zhang Yunbi – Ma Zhiping – Zhou Jin: Hainan to be key pilot trade zone. In: China Daily, 2018. április 14. http://www.chinadaily.com.cn/a/201804/14/WS5ad13c50a3105cdcf65183e9_1.html (utolsó letöltés: 2018. május 29.)

[i] Chipman Koty, Alexander: China to Establish Hainan Free Trade Zone. In: China Briefing, 2018. árpilis 16.

[ii] Chipman Koty, Alexander: China to Establish Hainan Free Trade Zone. In: China Briefing, 2018. árpilis 16.

[iii] Free Trade Zone

[iv] Special Economin Zone

[v] Erdenebileg, Zolzaya: Investing in China’s Free Trade Zones. In: China Briefing, 2017. szeptember 21.

[vi] ’China Focus: Hainan to take on bigger roles in reform, opening-up.’ In: Xinhua, 2018. április 14.

[vii] i. e. 206 – i. sz. 220

[viii] Wee Kek Koon,: How Hainan cpuld become a golden egg at China’s feet. In: Post Magazine, 2018. április 26.

[ix] Li, Jane: US amon 59 countries granted visa-free access to China’s resort island Hainan… but who’s missing? In: South China Morning Post, 2018. április 19.

[x] Li, Jane: US amon 59 countries granted visa-free access to China’s resort island Hainan… but who’s missing? In: South China Morning Post, 2018. április 19.

[xi] Zhang Yunbi – Ma Zhiping – Zhou Jin: Hainan to be key pilot trade zone. In: China Daily, 2018. április 14.

[xii] ’China Focus: Hainan to take on bigger roles in reform, opening-up.’ In: Xinhua, 2018. április 14.

[xiii] Zhang Yunbi – Ma Zhiping – Zhou Jin: Hainan to be key pilot trade zone. In: China Daily, 2018. április 14.

[xiv] ’China Focus: Hainan to take on bigger roles in reform, opening-up.’ In: Xinhua, 2018. április 14.

[xv] ’China Focus: Hainan to take on bigger roles in reform, opening-up.’ In: Xinhua, 2018. április 14.

[xvi] ’Hainan aims to open further.’ In: Xinhua, 20180. április 10.

[xvii] Goldkorn, Jeremy: A New Type of Chinese Free Trade Port For Hainan? In: Supchina, 2018. április 3.

[xviii] ’China Focus: Hainan to take on bigger roles in reform, opening-up.’ In: Xinhua, 2018. április 14.

[xix] Chu, Ken: Amid the strategic rise of China’s Hainan island, Hong Kong must collaborate to grow together. In: South China Morning Post, 2018. május 12.

[xx] ’China plans to allow gambling on Hainan island.’ In: The Straitstimes, 2018. ferbruár 3.

[xxi] Woodhouse, Alice: Macau casinos fal las China reported to mull Hainan gambling. In: Financial Times, 2018. február 2.

[xxii] Woodhouse, Alice: Macau gambling revenue rockets 36,4 % in January.  In: Financial Times, 2018. február 1.

[xxiii] ’China plans to allow gambling on Hainan island.’ In: The Straitstimes, 2018. ferbruár 3.

[xxiv] ’Hainan aims to open further.’ In: Xinhua, 20180. április 10.

[xxv] Li, Jane: US amon 59 countries granted visa-free access to China’s resort island Hainan… but who’s missing? In: South China Morning Post, 2018. április 19.

[xxvi] Li, Jane: US amon 59 countries granted visa-free access to China’s resort island Hainan… but who’s missing? In: South China Morning Post, 2018. április 19.

[xxvii] Jing Shuiyu: Hainan plans good news for free trade. In: China Daily, 2018. április 17.

[xxviii] ’China plans to allow gambling on Hainan island.’ In: The Straitstimes, 2018. ferbruár 3.

Zoltai Alexandra egyetemi alapszakos tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte mongol nyelv és kultúra szakán, kínai nyelv és kultúra minorral. Mesterszakos kitüntetéses diplomáját 2017-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapest Corvinus Egyetem által közösen indított Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszakán. Fő kutatási témája Kína biztonság- és geopolitikai helyzete, ezen belül is Kína 21. századi tengeri ambíciói, vagyis stratégiai célok az Új Selyemút tengeri szakaszain geopolitikai és biztonságpolitikai szempontból.

Zoltai Alexandra

Zoltai Alexandra egyetemi alapszakos tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte mongol nyelv és kultúra szakán, kínai nyelv és kultúra minorral. Mesterszakos kitüntetéses diplomáját 2017-ben szerezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Budapest Corvinus Egyetem által közösen indított Kelet-Ázsia tanulmányok mesterszakán. Fő kutatási témája Kína biztonság- és geopolitikai helyzete, ezen belül is Kína 21. századi tengeri ambíciói, vagyis stratégiai célok az Új Selyemút tengeri szakaszain geopolitikai és biztonságpolitikai szempontból.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: