Bo Xilai után Sun Zhengcai is korrupciós vádak között távozik Chongqing éléről

Bo Xilai kínai politikust 2013-ban ítélték életfogytiglani börtönre korrupciós vádakkal. Korábban Bo is Chongqing tartományi jogú város párttitkára volt, csakúgy, mint Sun Zhengcai, aki ellen júliusban indítottak nyomozást. Bo Xilait az általa alkalmazott gazdasági modell sikeressége sem óvta meg a bukástól, az elmozdítására használt korrupciós vádak sokakban politikai játszma érzetét keltették. Míg Sun korántsem rendelkezett Boéhoz hasonló befolyással vagy népszerűséggel, a két ügy összevetése mégis több szempontból is érdekes.

Bo Xilai

Bo Xilai egykori párttitkár nevétől 2012 tavaszán volt hangos a sajtó, mikor eltávolították chongqingi vezetői pozíciójából és megvonták politikai bizottsági tagságától is, nem sokkal az ősszel megrendezett XVIII. Pártkongresszus előtt – amikorra sokan egészen a Politikai Bizottság Állandó Bizottságába való bevételét jósolták. Többen Xi Jinping hatalmának fenyegetésében látták Bo Xilai legnagyobb bűnét, elmozdítása mögött az elnök érdekeit vélték felfedezni. Bíróság elé állítása különösen nagy port kavart, mind a kínai, mind pedig a nyugati sajtóban – korábban ilyen magas pozícióban lévő, jelentős népszerűségnek örvendő politikust nem távolítottak még el korrupciós vádakkal. Nagyban hozzájárult azonban a botrányhoz feleségének – Gu Kailainak az érintettsége egy a családhoz közel álló brit üzletember, Neil Heywood meggyilkolásában.

Loading...

Loading…

Apja, Bo Yibo révén az úgy nevezett „hercegek” (princelings) csoportjához tartozik, csakúgy, mint Xi Jinping elnök – akinek apja, Xi Zhongxun a Kínai Kommunista Párt egyik alapító tagja volt, több fontos posztot töltve be az ország vezetésében. Bo Yibo az ún. „nyolc halhatatlan” egyike volt – a nyolcvanas és kilencvenes évek politikájában rendkívül meghatározó szerepet betöltő politikusok közé tartozott, csakúgy, mint Deng Xiaoping. A nyolcaknak köszönhetőek azok a gazdaságot részben liberalizáló reformok, amelyek aztán az 1989-es Tienanmen téri zavargásokhoz vezettek. Denghez hasonlóan őt is meghurcolták a kulturális forradalom során, feldúlva otthonát és szegénységbe taszítva családját, mire 1978-ban aztán rehabilitálták.

Bo Xilai az egyetem elvégzése után belépve a Kommunista Pártba kezdte meg saját politikai karrierjét. 1993-ban lett Dalian város polgármestere, ahol nagy sikereket ért el, ennek hatására nevezték ki később Liaoning tartomány kormányzójává, majd ezt követően kereskedelmi miniszterré. 2007-ben helyet kapott a Párt Politikai Bizottságában, ahonnan úgy tűnt egyenesen a szervezet Állandó Bizottságába vezet majd útja.

Apja halála után – a 98 éves Bo Yibo támogatásának megszűnésével azonban 2007-ben áthelyezték Chongqingba, hogy az alvilágáról elhíresült tartományi jogú városban szolgáljon párttitkári szerepben. Ezzel gyakorlatilag mellékpályára állították, ezt az ambiciózus politikus azonban nem tűrte el, és Pekingtől távol is azon dolgozott, hogy az események központjában maradhasson.

 

A Chongqing modell

A Kína lassuló gazdasági növekedésére adott válaszként kidolgozott Chongqing modellre a megnövelt állami kontroll és egyfajta újbaloldali ideológia jellemző, amelyben az exportot háttérbe szorítva a belső fogyasztásra és az infrastrukturális fejlesztésekre helyezték a hangsúlyt.

Ezt részben indokolta, hogy az ország belső felében elhelyezkedő Chongqing város számára földrajzi adottságai miatt kevesebb hasznot hozott a külföldi exportra való termelés a magasabb szállítási költségek okán, míg ez part menti városoknak továbbra is jelentős bevételeket hozott.

Így emberek életszínvonalát növelő infrastrukturális befektetések megvalósítása került előtérbe, amelyeket állami vállalatok végeztek el, illetve a vállalati adók csökkentésével és a tartomány javuló infrastruktúrájával igyekeztek minél nagyobb mértékben vonzani be a külföldi befektetéseket.

A belföldi költéseket tehát nem a magánemberek szintjén igyekeztek ösztönözni, bár ahogy Kína jelenlegi gazdasági működéséből látszik, azok az életkörülmények javulásával és az emberek létbiztonságának megnövekedésével egyébként is felduzzadtak idővel.

A modell népszerűségéhez hozzájárult a vezetésnek a korrupció- és szervezett bűnözéssel szembeni fellépése is, a különböző szociális programok illetve a „vörös kultúra” programja – a Mao-éra szocialista moráljának visszaállítására való törekvés, mellyel Bo bizonyos szintű személyi kultuszt alakított ki maga körül.

A modell tovább él, Xi kormányzása alatt bizonyos elemei részévé váltak az országos stratégiának is.[i]

Bo kormányzása során – részben az elődei által is alkalmazott intézkedésekre építve – hozta létre a Chongqing modellt, aminek hatására a 2008-as világválságot követően is 14.3%-kal tudta növelni a tartomány GDP-jét, míg a nemzeti érték ekkor csak 7.6%-on állt. A modell hatására megnövekvő fizetések, az egészségügy állapotának javulása és a város képének megszépülése, mind hozzájárultak népszerűségéhez, csakúgy, mint a nagyhatalmú bűnözőkkel való leszámolások – amelyek nem mellesleg az elkobzott vagyonok által szintén nagy összegekkel növelték meg a vezetés bevételeit.[ii]

Bukásának közvetlen előzményeit Neil Heywood meggyilkolása, majd az ennek eltusolásában résztvevő Wang Lijun rendőrfőnök menekülése, és az Amerikai Konzulátuson való menedékkérelme jelentették. 2012 február 7-én indul meg Wang kihallgatása, ennek során gyűltek össze a bizonyítékok a Bo elleni nyomozás elindításához, amelyek aztán március közepére a párttitkári szerepéből való eltávolításához vezettek. Áprilisra párttagságától is megvonták és felesége, Gu Kailai ellen gyilkosság gyanújával nyomozást indítottak.

2013 augusztus 22 és 26. között tárgyalása szokatlanul nyílt keretek között zajlott, a Jinan városi bíróság minden nap hosszú leiratokat tett közzé róla Weibo oldalán. 21,8 millió RMB értékű megvesztegetés és 5 millió RMB-vel való visszaélés bűntényekben találták bűnösnek az öt napon át tartó tárgyaláson, melynek folyamán Bo mindvégig bizonygatta ártatlanságát. A per betekintést engedett a kínai elit gazdagságának valódi mértékébe – a Bo házaspár becslések szerint 160 millió USA dollár értékű vagyont halmozhatott fel, mely lehetővé tette luxusingatlanok vásárlását a világ számos pontján, és finanszírozta fiúk, Bo Guagua fényűző életmódját harvardi tanulmányai alatt.[iii]

Gu Kailai és Neil Heywood meggyilkolása

Bo Xilai második felesége, az ambiciózus Gu Kailai felfüggesztett halálbüntetéssel ül jelenleg is börtönben Neil Heywood – a család egykori segítőjének meggyilkolásáért.

Heywood, magasan képzett brit üzletember Dalianben ismerte meg Bo Xilait és feleségét, ahol nehezen behatárolható területeken dolgozott –egyesek szerint a brit titkosszolgálattal állhatott kapcsolatban.[iv] A daliani időszakban alakulhatott ki Gu és Heywood között egyfajta munkakapcsolat, melynek keretein belül – a kevés az ügyről nyilatkozni hajlandó forrás szerint, a brit férfi nagy összegeket segített a családnak külföldi bankszámlákra juttatni.[v]

A chongqingi évek elején Heywood nem követte őket, eddigre némileg megromlott kapcsolata Gu Kailaijal és Pekingben élt. Valószínűleg éppen a nézeteltéréseik rendezése végett fogadta el Gu meghívását 2011 novemberében és látogatott el a városba, ahol nem sokkal később holtan találták hotelszobájában. Heywood haláláról három nappal később értesítette a helyi rendőrség Nagy-Britannia Konzulátusát, a fax állítása szerint a negyvenegy éves férfi halálát alkohol-túladagolás okozta. Ezt követően két nap múlva Heywoodot boncolás nélkül hamvasztotta el a kínai fél. Halálának oka így tisztázatlan maradt, mikor családját értesítették, már szívrohamról beszéltek.

Tizenkét héttel a halálesetet követően azonban Wang Lijun a 320 kilométerre fekvő, szomszédos Chengdu városának amerikai konzulátusára menekült, ahol védelemért cserébe vallott Gu érintettségéről a gyilkosságban. Wang elmondása szerint Bo Xilai meg akarta öletni őt, így már nem állt érdekében tovább őrizni a család titkait.

Bot előbb párttitkári pozíciójából távolították el, majd április 10-én Politikai Bizottsági tagságát is felfüggesztették, mellyel egyidejűleg Gu Kailait letartóztatták Neil Heywood gyilkosságában való részvétel gyanújával.

Az ő tárgyalására már augusztusban sor került, ami során teljes vallomást tett és felfüggesztett halálos ítéletet kapott gyilkosságért. Ő és asszisztensének vallomása szerint az üzletembert a reptérről egyenesen egy vacsora helyszínére szállították, majd a részeg Heywooddal az este végeztével szobájában végeztek – mérget csepegtettek az alkoholtól bódult férfi szájába. A tárgyalás mintegy hét óra alatt zajlott le, Gu azzal magyarázta tettét, hogy fenyegetve érezte fia – Bo Guagua életét a brit üzletembertől, aki a fiú külföldi tanulmányai elrendezésén is dolgozott korábban. Gu elmondása szerint Heywood a pénzügyi kapcsolatuk felszámolásakor mintegy kétmillió USA dollárt követelt a családtól, és a fiú meggyilkolásával fenyegetette meg őket.[vi]

Sun Zhengcai

A hasonlóságok ellenére Sun Zhengcai elmozdítása nem csak annak körülményei miatt, de a párttitkár megítélése miatt sem korbácsolta fel a kedélyeket olyan mértékben, mint a 2012-es események. Sun korántsem volt képes olyan támogatói bázist kialakítani mint elődje, kormányzási stílusa is – részben szinte biztosan szándékosan, inkább egyfajta meghúzódásra épült. Boval ellentétben nem nőtt fenyegetően nagyra hatalma, valószínűbb, hogy csak elálltak mellőle egykori támogatói, és ez okozta bukását.

Földművelő család gyermekeként született a shandongi Rongcheng városában. A Kínai Földművelési Egyetemen szerezte meg mesterdiplomáját agronómiából. 2006 decemberében negyvenhárom éves korában nevezték ki földművelésügyi miniszternek, ekkor már négy éve tagja volt a Párt Állandó Bizottságának.

2009-ben Jilin tartomány párttitkára lett, majd 2012-ben a XVIII. pártkongresszus után lett tagja a Párt Politikai Bizottságának, leváltva az ideiglenesen kinevezett Zhang Dejiangot Chongqing tartomány éléről. A kulcsfontosságú tartomány irányítását gyakran kapják a párt nagyreményű politikusai, jelen esetben a kinevezéssel együtt járt a Bo Xilait övező botrányok után való helyreállítás felelőssége is. Nem tudni biztosan kinek állt érdekében Sunt nevezni ki, többek között felmerült Wen Jiabao egykori miniszterelnök neve is. Erre utal, hogy hétköznapi származása Hu Jintao populista csoportjához köti, a „hercegekhez” tartozó Xi Jinpinggel szemben. Csakúgy mint Bo Xilai esetében, Sunnak is komoly politikai jövőt jósoltak, 2012-ben még a miniszterelnöki pozícióra való kinevezését rebesgették.[vii]

Sun vezetésével kapcsolatban először 2017 februárjában nyilvánított kritikát a központi kormány. A Központi Bizottság Fegyelmi Vizsgálati osztályáról érkező vizsgálati csoport a tartomány állapotainak felmérése után nyilvánosságra hozott egy jelentést, miszerint a chongqingi vezetés nem tett eleget, hogy megtisztítsa magát Bo Xilai és Wang Lijun örökségétől. Erre válaszul a párttitkár szigorú önkritikát gyakorolt és ígéretet tett minden probléma megoldására.[viii] Ez azonban nem bizonyult elegendőnek és júniusban így is sor került elsőként a rendőrkapitány, He Ting menesztésére.

Ezt követően július 15-én párt hivatalnokok bejelentették, hogy az ötvenhároméves Sun-t leváltják posztjáról, és helyét Chen Min’er veszi majd át, aki ekkor a Propaganda Osztály vezetője volt Zhejiang tartományban.

Július 24-én a Központi Bizottság fegyelmi bizottsága bejelentette, hogy a pártfegyelem megszegése miatt indítanak nyomozást Sun Zhengcai ellen. Legutóbb, a Politikai Bizottság még aktív tagja ellen csak Bo Xilai esetében indult nyomozás, ez 1990 óta összesen négy esetben fordult elő.

A nyomozást kezdete óta nagyon kevés hivatalos forrásból érkező részletet hoztak nyilvánosságra, azonban egy Huang vezetéknevű nő úgy tűnik hozzájárulhatott a párttitkár bukásához. Sun közeli nőbarátja részese volt egy nagyszabású pénzügyi csalásnak, amelyben yuan-milliókat csalhattak ki több állami tulajdonú konglomerátumtól. A nő állítólag Sun befolyását használta fel saját előrelépéséhez. Emellett Sun feleségét is kikérdezték, Ling Jihuahoz – Hu Jintao korábbi miniszterelnökséget vezető miniszteréhez kötődő szoros szálainak okán. Linget 2016 júliusában ítélték életfogytiglani börtönre korrupció, a hatalommal való visszaélés és államtitkok illegális birtoklásának bűntényeiért.

A bejelentést követően számos pártszervezet nyilvánította ki támogatását a nyomozással kapcsolatban – többek között Chongqing és Jilin tartományok illetve a Földművelésügyi Minisztérium is, ahol Sun korábban pozíciókat töltött be. A döntés mellett való állásfoglalás is utal az ügy politikai mélységeire. [ix]

Az események szoros kapcsolatban állnak az októberben megrendezésre kerülő XIX. pártkongresszus előtt lezajló hatalmi harcokhoz, de Sun félreállítása nemcsak azért fontos, mert ezzel el tudják odázni Xi utódjának megjelölését, de a lépés egyben lehetővé teheti a korrupció elleni harc élén álló Wang Qishan számára, hogy hatvan kilencedik életévének betöltése ellenére mégis tagja maradhasson a Politikai Bizottság Állandó Bizottságának. A szerv hagyományosan hatvannyolc évben maximalizálja tagjainak életkorát.

Chongqing rendőrfőnökei

Bo Xilait 2012-ben a hosszú ideje őt támogató rendőrkapitány Wang Lijun árulta el. Míg hatalomban volt, Wang saját tévéműsorral rendelkezett, amiben kamerák követték őt, ahogy a legmodernebb fegyverekkel megérkezik bűnhelyszínekre, hogy saját kezűleg számoljon le a város bűnözőivel és korrupt üzletembereivel. De a különböző pletykákból még szélsőségesebb alak rajzolódik ki. A Wang által irányított, a szervezett bűnözés felszámolásán dolgozó szervezet a lehető legkeményebb módszereket vetette be munkájában – kínzókamrákat üzemeltetve a város több pontját, amelyekben a korrupcióval gyanúsított üzletemberekből igyekeztek információt kicsalni. Egyes források szerint, a letartóztatások akár alaptalanul, mindössze politikai érdekek mentén zajlottak.[x] Terjesztelések szerint személyesen vett részt az elítéltek kivégzésén és felügyelte azok belső szerveinek elosztását is.[xi]

Wang hiába menekül az amerikai konzulátusra, ott nem találták jogosultnak menedékkérelemre, és egyszerűen átadták Pekingnek, ahol azonnal nyomozás indul ellene.

A South China Morning Post értesítésülései szerint Sun Zhengcait is a korábbi rendőrfőnök He Ting árulhatta el. Iskolai éveik óta voltak barátok, He ésszerű választásnak tűnt a pozícióra Wang leváltása után – nagy tapasztalata volt bűnözi nyomozásban, hiszen Kína első terrorizmus-elleni irodájában volt a vezetője a Közbiztonsági Minisztériumon belül, 2002 óta.[xii] A Sun ellen indult nyomozás kezdete előtt egy hónappal hirtelen eltávolították posztjáról, valószínűleg, azóta is belső nyomozás alatt áll, amelynek során vallhatott az egykori párttitkár ellen. Ez a Fegyelemvizsgálati Bizottság gyakori módszere – amely során először a magasrangú vezetők közeli szövetségeseitől gyűjtenek bizonyítékokat a tényleges nyomozást megelőzően.[xiii]

A jövőbeli botrányok elkerülésére szolgáló egyik intézkedés lehet, hogy a tartomány élére kinevezett új rendőrfőnök, az ötvenegy éves Deng Huilin nem áll szoros kapcsolatban az új pártitkárral. Korábban kapitány helyettesként szolgált Hubei tartományban. Nem sokat tudni előéletéről, de úgy tűnik Chen és Deng korábban nem dolgozott együtt.[xiv]

A két vezető megítélése

Bo Xilai Chongqing vezetőjeként is népszerű volt, azonban az elmozdítása óta eltelt öt év úgy tűnik megszépítette az emberek emlékeit és megbecsülése csak nőtt. Úgy emlékeznek rá, mint a jogrendszer fejlesztésért és a rend fenntartásáért felelős vezetőt, aki felélénkítette a tartomány gazdaságát és megújította a város romos részeit.

Bo népszerűségéhez hozzájárult karizmatikus kiállása és jó érzékkel megtervezett médiaszereplései. Csakúgy, mint Sunt, őt is esélyesnek tartották vezetői előléptetésre. Népszerűsége, ambiciózus és önálló fellépése az állampolgárokban rokonszenvet váltott ki, azonban nagyban hozzájárulhatott eltávolításához – a vezető tisztségviselők úgy ítélték meg Bo veszélyeztetheti a központi vezetést. Nyugati típusú megnyerő kisugárzását ötvözte a Mao időszak propaganda stratégiájával, ezzel pedig a Párt bevonása nélkül alakította ki saját image-ét.[xv]

Sun Zhengcai sem az emberek szemében, sem a Párt elvárásainak nem tudott megfelelni. Óvatoskodó, konzervatív stílusa a vezetés szerint nem volt elegendő Bo örökségének felszámolásához, de a tartomány lakosságának támogatását sem nyerte el. Bo pozitív megítélésének része volt, hogy úgy érezték tesz a mindennapi emberek boldogulásáért, Sun stratégiája ezzel szemben egyfajta meglapuló, a túlkapásokat mindenek felett elkerülő magatartás jellemezte.

Xi jinping új választottja

Chongqing párttitkárának Chen Min’ert, Xi Jinping egyik protezsáltját jelölték ki, az ún. zhejiangi-klikk egy tagját. A nagy sietséggel csak az előző éjjel bejelentett hatalomátruházó kijelentésen Sun már nem is volt jelent, ekkor már folyt ellene a nyomozás.[xvi]

Xi Jinping Zhejiang párttitkáraként dolgozott együtt Chennel, aki a tartomány Propaganda Osztályát vezette, a chongqingi párttitkár azóta is egykori főnökének segítségével emelkedik egyre magasabbra a ranglétrán.

2012-ben nevezték ki Guizhou tartomány párttitkár helyettesének, majd Xi hatalomra kerülésével, kevesebb mint egy év múlva kormányzóvá léptették elő. Ezután vált 2015-ben Guizhou párttitkárrá, ahol most Sun Zhiguang követi majd ebben a szerepben. Chennek a tartomány élére állítása nem csak a politikus egyéni hatalmának megnövekedésével jár, jó jelzője a Xi mögött álló zhejiangi-klikk megerősödésének is.

 

[i] Keck: With Bo Xilai on Trial, China Adopts Chongqing Model 2013.08.21. http://thediplomat.com/2013/08/with-bo-xilai-on-trial-china-adopts-chongqing-model/2/

[ii] uo.

[iii] Bo trial reveals China’s rich life 2013.08.27. http://www.smh.com.au/world/bo-trial-reveals-chinas-rich-life-20130827-2snsb.html

[iv] Gracie: Murder in the Lucky Holiday Hotel 2017.03.17. http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Murder_lucky_hotel

[v] uo.

[vi] uo.

[vii] Kuo: Yes, it’s already time to start thinking about China’s 2022 leadership 2012.12.21.https://qz.com/38299/yes-its-already-time-to-start-thinking-about-chinas-2022-leadership/

[viii] Gao: Chongqing Vows to Support the Central Committee’s Decision on Sun Zhengcai 2017.07.25. http://thediplomat.com/2017/07/chongqing-vows-to-support-the-central-committees-decision-on-sun-zhengcai/

[ix] 新京报 (Xin Jingbao): 孙政才被查天津连夜召开加急会议拥护中央决定 (Sun Zhengcai beicha Tianjin lianye zhaokai jia ji huiyi yonghu zhongyang jueding 2017.07.25.http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-07-25/doc-ifyihrit1419256.shtml

[x] Chinese infighting: Secrets of a succession 2012.03.04. https://www.ft.com/content/36c9ffda-6456-11e1-b50e-00144feabdc0

[xi] Gracie: Murder in the Lucky Holiday Hotel 2017.03.17. http://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/Murder_lucky_hotel

[xii] •Choi: Police chief in Chongqing put under investigation, sources say 2017.06.03.http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2096708/police-chief-chongqing-put-under-investigation-sources

[xiii] Wang: Sudden Fall of Political Star Rearranges Chess Pieces of China’s ruling Elite 2017.07.29.http://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2104317/sudden-fall-political-star-rearranges-chess-pieces-chinas-ruling

[xiv] Choi: Can Chongqing’s new police chief break the curse of the Chinese megacity? 2017.06.29. http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2104589/can-chongqings-new-police-chief-break-curse-chinese

[xv] Praise for Bo Xilai in Chongqing as city faces fresh graft probe 2017.07.26. http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2104202/praise-bo-xilai-chongqing-city-faces-fresh-graft-probe

[xvi] Jun: High-flier in Chinese politics under investigation ahead of power reshuffle, sources say 2017. 07. 17. http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2102886/high-flier-chinese-politics-under-investigation-ahead

Felhasznált irodalom:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: