A világ leghatékonyabb egészségügyi rendszere: Hongkong

A Bloomberg Institute egészségügyi rendszereket rangsoroló 2016-os listáján a világ élvonalába zömmel ismét ázsiai országok kerültek, ám közülük is kiemelkedik Hongkong, ami már 2009-ben is a lista élén végzett. De vajon mi a titka? Mit tanulhatunk e keleti ország egészségügyi rendszerének működéséből? Cikkünkben ezekre a kérdésekre válaszolva mutatjuk be Hongkong egészségügyi rendszerét.

Bloomberg Health-Care Efficiency index

A Bloomberg Institute 2012-ben hozta létre az egyes országok egészségügyi rendszerének hatékonyságát mérő indexet (Bloomberg Health-Care Efficiency Index – Egészségügyi Hatékonysági Index), ami a születéskor várható élettartam, az egy főre jutó egészségügyi kiadások, és az egészségügyre fordított kiadások GDP-n belüli aránya alapján rangsorolja az államokat. Ám a mutatót visszamenőlegesen, 2009-re is kalkulálták. A 2016-os lista első öt helyén a következő országok találhatók:

  1. Hongkong
  2. Szingapúr
  3. Spanyolország
  4. Dél-Korea
  5. Japán[i].

Első ránézésre egyértelműnek tűnhet, hogy az évek óta listavezető Hongkong és Szingapúr – városállamok lévén – kisebb és viszonylag homogén lakossággal rendelkeznek, kormányaik pedig jelentős szerepet játszanak az egészségügyi rendszer finanszírozásában, így viszonylag „egyszerű dolguk van”. Ráadásul a születéskor várható élettartam tekintetében is igen jól állnak: mindkét városállamban 80 feletti értékkel.[ii] Ám közelebbről megvizsgálva őket, sok innovatív megoldást találhatunk, amik akár példaként is szolgálhatnak. Jelen cikkünkben Hongkong egészségügyi rendszerét vesszük górcső alá.

Hongkong

Hongkong egészségügyi rendszere sok tekintetben világelső. A városállam vezetőségének sikerült megvalósítani azt a célkitűzést, hogy minden állampolgára élethosszig tartó holisztikus egészségügyi ellátásban részesülhessen, valamint, hogy anyagi okokból senkitől ne lehessen megtagadni a szükséges beavatkozást.[iii] A teljesítések a demográfiai statisztikákban is szépen kirajzolódnak. A korai egészségügyi oktatás, a professzionális egészségügyi szolgáltatások és a fejlett egészségügyi rendszer következtében Hongkongban a születéskor várható élettartam a világon az egyik legmagasabb: nőknél 85,9, férfiaknál pedig 80 év.[iv] A kombinált mutató alapján a világon a harmadik helyen áll, ami ráadásul rendkívül alacsony csecsemőhalandósági rátával párosul (2,7 haláleset/1000 születés).[v]

A hongkongi egészségügyi rendszert egy tökéletes piacorientált gazdasági mátrix keretében hozták létre, ahol kiterjedt társadalombiztosítás és egészségügyi szolgáltatások működnek[vi] A gyakorlatban az ellátás szinte ingyenes, nem csak az itteni állampolgárok, hanem az ideiglenesen tartózkodók számára is.[vii] Ráadásul a rendszer rendkívül költséghatékony: míg 2012-ben a kb. 310 milliós lakosú USA 408 milliárd dollárt költött a Medicare-re, 246 milliárdot pedig a Medicaid-re, addig a több mint 7 milliós Hongkong 2013-ban 5,8 milliárd dollárt különített el a közegészségügy finanszírozására. Egy főre vetítve tehát az Egyesült Államok 2,5-ször többet költött – és várhatóan fog is költeni a jövőben –, mint Hongkong.[viii]

De mitől ilyen sikeres az ázsiai városállam egészségügyi rendszere? És a kedvező kép mögött vajon milyen nehézségekkel kell megküzdenie?

Hongkong egészségügyi rendszerének gyökereit a briteknél kell keresni, ugyanis a hosszú brit gyarmati fennhatóság miatt az az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségszolgáltatás Rendszerének leképeződése[ix], annyi különbséggel, hogy a kínai városállamban az intézményirányításban a manager szemlélet valósul meg erőteljesen.[x]

Hongkongban duális rendszer működik, ami a közszféra és a magánszféra egymással párhuzamosan működő egészségügyi intézményeit foglalja magába.[xi] Az egészségügyi rendszer alapkövét a közegészségügyi rendszer jelenti, ami a társadalom körüli védőhálóként funkcionál. Jelenleg a kórházi ellátás 90%-a és a járóbeteg ellátás 29%-a közkórházakban valósul meg. A közegészségügyi rendszer rendkívül kedvező áron (13 dollár/nap/ágy) nyújtja szolgáltatásait, ami a jelentős mértékű – 95%-os – állami támogatás miatt lehetséges.[xii]

healthsysoverview1. ábra: A hongkongi egészségügyi rendszer felépítése[xiii]

A magán-egészségügy ezzel szemben személyre szabott választási lehetőséget és gyorsabban hozzáférhető ellátást kínál azoknak, akik ezt meg tudják fizetni. Mivel a magánkórházakban, magánklinikákon piaci alapon történik az árképzés, az árak az igénybe vett szolgáltatástól függenek, és átlagosan tízszer drágábbak, mint a közegészségügyi rendszerben. De a magasabb árért cserébe jelentős előnyöket élvezhetnek a fizetős szolgáltatások igénybevevői: mivel a közkórházak nagyon túlterheltek, egy orvosi vizsgálathoz akár több hónapot is kell várnia a páciensnek. Ezzel szemben a magánkórházakban lehetőség van a beteg által megválasztott orvos szinte azonnali meglátogatására.[xiv]

A két párhuzamosan működő ág kapcsán megállapítható, hogy egy kedvező kombináció valósul meg: az átfogó egészségügyi rendszer ugyanis a kormány irányítása alatt áll – az átfogó tervezés révén –, ám a rendszer a piac lendületéből is profitál – úgy, mint az Egyesült Királyság, vagy Kanada esetében.[xv]

A rendszer alapját képező közegészségügy élén az Élelmiszer- és Egészségügyi Hivatal áll, amely a szakpolitikák kidolgozásért, és a finanszírozásért felelős. A hivatal felel továbbá a tervek, ajánlások gyakorlatba ültetéséért is, ezáltal hozzájárulva a hongkongi lakosság jólétéhez, garantálva azt, hogy anyagi okokból senki sem szorul ki a megfelelő ellátásból – ami egyben a rendszer egyik fontos alapelve.[xvi]

A Hivatal több osztályra (division) tagolódik, amik közül fontos kiemelni a Kórházi Hatóságot (Hospital Authority). Ez ugyanis egy olyan közigazgatási szerv, ami a városállamban lévő összes közkórház és egészségügyi intézmény irányításáért felel. A hatóságot 1990-ben hozták létre[xvii] és jelenleg 42 közkórházat, 48 szakorvosi járóbeteg-ellátó klinikát és 73 általános járóbeteg-ellátó klinikát irányít.[xviii] Ezek az intézmények 7 klaszterbe szerveződnek. Egy-egy klaszterekben különböző ellátó helyeket találhatunk az akut problémák kezelésétől a rehabilitációs intézményekig bezárólag, így azok az egészségügyi ellátás teljes egészét átfogják.[xix]

Ebben a struktúrában tehát különválik az operatív működésért felelős menedzsment és az adminisztráció, ami a hongkongi rendszer egyik legnagyobb versenyelőnye. Ugyanis így a kórházak és más egészségügyi intézmények hatékony üzemeltetését nem lassítják le a bürokrácia sokszor lassú folyamatai. Ám nem volt ez mindig így. Több, mint két évtizeddel ezelőtt a hongkongi egészségügyi rendszer hatékonyságát nagyban akadályozta az Orvosi és Egészségügyi Minisztérium fennhatósága alatt működő bonyolult adminisztratív és igazgatási szisztéma. Ennek az 1990-es egészségügyi reform vetett véget, amellyel egyrészt a minisztériumot átalakították, és 1991-től Egészségügyi Minisztérium néven működött tovább, másrészt a közkórházak menedzselésének feladatát az újonnan alapított Kórházi Hatóság (Hospital Authority) jogkörébe utalták.[xx]

A hongkongi egészségügyi rendszer további nagy erőssége, hogy egyenlő hozzáférést biztosít a lakosság számára, mind anyagi, mind földrajzi szempontból. A teljes hongkongi lakosság ugyanis anyagi helyzettől függetlenül hozzáfér az alapvető egészségügyi ellátásokhoz. Valamint a szegények és a gazdagok fizetésük ugyanakkora arányát költik egészségügyi ellátásra. Az intézmények földrajzi elhelyezkedése is egyenletes, így a lakosságnak a városállam semelyik részén nem kell 30 percnél többet utaznia, hogy orvoshoz menjen. Az egyenlőség nagy mértékben a kormány azon elkötelezettségének eredménye, hogy minden lakosa számára megfelelő egészségügyi ellátást biztosítson, amikor arra szükség van. Így tehát a rendszert jelentős mértékben az állam finanszírozza.[xxi]

Ám ez egyben a rendszer nagy kihívása is, ugyanis a hosszú távú finanszírozás problematikáját veti fel. Más országokhoz hasonlóan Hongkongnak komoly problémákkal kell szembenéznie az elöregedő társadalma, valamint a technológiai fejlődés következtében fokozatosan dráguló egészségügyi szolgáltatások miatt. Míg előbbi a rendszer igénybevevőinek számát, utóbbi az egy főre jutó költségeket növeli. A növekvő költségek pedig az államháztartást terhelik, ugyanis a közkórházak alacsony áron nyújtott minőségi ellátása továbbra is vonzza azokat a pácienseket, akiknek anyagilag lenne lehetősége a magánkórházak szolgáltatásait igénybe venni. Hongkong egészségügyi kiadásai 2007 és 2012 között 40%-kal nőttek, elérve az 5,8 milliárd dollárt. Ez az államháztartás kiadásainak 17%-át teszi ki.[xxii] Ráadásul ez a hosszú várólisták kialakulását is okozza, ami a rendszer hatékonyságának rovására megy.[xxiii]

A finanszírozás, és ehhez kapcsolódóan a hatékonyság problémájának megoldása lehet a szolgáltatási díjak emelése a közegészségügyi rendszerben[xxiv]. Ezzel ugyanis csökkenne az árrés a köz- és a magán-egészségügyi szolgáltatások között, így azok a páciensek, akik anyagilag megengedhetik maguknak, nagyobb eséllyel vennék igénybe a piaci alapon működő szegmens ellátását. Vagyis egyik megoldás lehet a betegek közegészségügyből a magán-egészségügy intézményeibe terelése.

Szerző: Czirják Ráhel

Irodalomjegyzék:
Jegyzetek:

[i] Bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-29/u-s-health-care-system-ranks-as-one-of-the-least-efficient (2016.12.23.)

[ii] Uo.

[iii] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China. 570.o.,http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[iv] Centre for Health and Protection, Department of Health, HKSAR Government. http://www.chp.gov.hk/en/data/4/10/27/110.html (2016.12.23.)

[v] CIA World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2091rank.html (2016.12.23.)

[vi] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China. 569.o, http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf 569.o

[vii] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China. 571.o http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[viii] HOFT, Jim: Hongkong healthcare system makes US system look like third world nightmare. http://www.thegatewaypundit.com/2014/12/hong-kong-healthcare-system-makes-us-system-look-like-third-world-nightmare/?PageSpeed–noscript.(2016.12.23.)

[ix] Tao J. Medical care system and reform in Hongkong.Med Philosophy, 2007;12:25-34

[x] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China, http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[xi][xi] http://www.gov.hk/en/residents/health/hosp/overview.htm

[xii] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China, 570.o, http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[xiii] http://www.gov.hk/en/residents/health/hosp/overview.htm

[xiv] Uo.

[xv] Lau KS, Siong KH, Tang HY, Cheng PW, Cheung KS, Chan SW, et al. An innovative web-based peer support system for medical students in Hongkong. Med Teach 2007; 29:984-6.

[xvi] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China, 569.o,  http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[xvii] SARS Expert Committee: A General Brief about the Hospital Authority, http://www.sars-expertcom.gov.hk/english/reports/submissions/files/a_general_brief_about_ha.pdf (2016.12.23.)

[xviii] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China, 570.o, http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[xix]http://www.ha.org.hk/visitor/ha_visitor_index.asp?Content_ID=10008%26Lang=ENG%26Dimension=100%26Parent_ID=10004

[xx] KONG, Xiangyi et al.: Overview of the healthcare system in Hong Kong and its referential significance to mainland China, 571.o, http://homepage.vghtpe.gov.tw/~jcma/78/10/569.pdf (2016.12.23.)

[xxi] Executive Summary: http://www.hpdo.gov.hk/en/doc/improving_hk_healtcare_system_summary_eng.pdf (2016.12.23.)

[xxii] WING-Man, Ko: HK healthcare is a dual-track system. 2013.04.09. http://www.news.gov.hk/en/record/html/2013/04/20130409_190409.shtml (2016.12.23.)

[xxiii] Cheung AW, Yam CH, Yeoh EK, Griffiths SM. Patient experiences with public hospital care: first benchmark survey in Hongkong. Hongkong Med J 2012; 18:37-80.) 572, http://www.hpdo.gov.hk/en/doc/improving_hk_healtcare_system_summary_eng.pdfWong EL, Coulter A, (2016.12.23.)

[xxiv] Executive Summary: http://www.hpdo.gov.hk/en/doc/improving_hk_healtcare_system_summary_eng.pdf (2016.12.23.)

Mentés

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: