Luanda, a világ legdrágább városa

Manapság számos városi rangsorral találkozhatunk, amelyeket különböző kutatóintézetek, cégek, think tankek készítenek, hogy az általuk meghatározott szempontok szerint sorrendet állítsanak fel a világ urbánus térségei között. A rangsorok palettája igen széles, az életminőségtől kezdve, az élhetőségen és a biztonságon át a megélhetési költségekig. Cikkünkben a Mercer által készített városi megélhetési költségek szerinti rangsort mutatjuk be, ugyanis ez alapján a világ legdrágább városa, az angolai főváros, Luanda.

A világ legdrágább városait felsorakoztató rangsor élmezőnyébe kevéssé számítanánk afrikai településekre. A lista élére inkább olyan városokat várnánk, mint Hongkong, Szingapúr, New York vagy Párizs. Ám bármennyire is meglepő, – a Mercer számításai alapján – a világ egyik legdrágább városa Luanda.

Az 1945-ben alapított, mára a világ legnagyobb humánerőforrás-tanácsadójává nőtt cég[i] az 1990-es évek első fele óta évente készít kb. 200 város összehasonlításával megélhetési költségek szerinti rangsort.[ii] Egészen 2009-ig az élmezőnyt olyan, elsősorban ázsiai és európai nagyvárosok alkották, mint Tokió, London, Moszkva, Hongkong és Genf.[iii] Ám 2010-ben a lista legelejére az angolai Luanda került, ami többé kevésbé azóta is tartja vezető pozícióját – 2015-ben is a legelső volt, 2016-ban pedig a második helyre szorult, Hongkong mögé.[iv]

Rangsorszám 2010 Rangsorszám 2015 Rangsorszám 2016 Város Ország
1 1 2 Luanda Angola
8 2 1 Hongkong Hongkong
8 3 3 Zürich Svájc
4 4 Szingapúr Szingapúr
2 5 Tokió Japán
6 Kinshasa Kongói Demokratikus Köztársaság
6 7 Sanghaj Kína
5 5 8 Genf Svájc
3 10 9 Ndjamena Csád
7 10 Peking Kína

1. táblázat: A világ TOP 10 legdrágább városa a Mercer számításai alapján (2010, 2015, 2016)[v]

A rangsor kissé váratlan alakulásának kulcsa a számítási metódusában keresendő. A Mercer ugyanis a megélhetés költségeit a külföldiek szemszögéből vizsgálja, egy vásárlói kosár alapján, ami tartalmazza a lakhatással, közlekedéssel, ruházkodással és étkezéssel kapcsolatos kiadásokat is. Az index segítségével a multinacionális vállalatok fel tudják mérni, hogy a világ különböző pontjain élő dolgozói számára mekkora fizetést kell biztosítaniuk ahhoz, hogy adott országban megfelelő életszínvonalon élhessenek.[vi]

A 2015-ös rangsorban az első 10 helyen, Luanda mellett – nem meglepő módon – olyan városokat találunk, mint Hongkong, Zürich, Szingapúr, vagy Genf. Ezekben a városokban a megélhetési költségek az emberek bevételeit tükrözik. Svájcban például ez 57 000$-t jelent éves szinten.[vii] Ezzel szemben Luandában az árak és az egy főre jutó GDP között óriási különbség van: 2015-ben egy kétszobás lakás bérlése 6800$/hó volt, az egy főre jutó bruttó hazai termék értéke pedig 7700$. Ám mivel a számítások nem veszik figyelembe adott ország „átlagos” állampolgárait, a megélhetés költségei a helyiek számára egészen másként alakulnak. A lakbér például az angolai lakosoknak havi kb. 200$-ba kerül.[viii]

A megélhetési költségeket alapvetően két tényező határozza meg: a kereslet és a kínálat. Ahhoz, hogy a két oldal angolai alakulása érthető legyen, röviden bemutatjuk az ország és Luanda közelmúltbeli történetének legfontosabb momentumait.

Luanda, egy háború sújtotta ország fővárosa

Az utóbbi évtizedekben kevés ország szenvedett nagyobb háborús veszteségeket, mint Angola,[ix] ahol egészen a közelmúltig, – csupán kisebb megszakításokkal – 40 éven keresztül zajlottak a harcok. 1961 és 1975 között a küzdelem a portugál gyarmatosítók ellen folyt, majd a függetlenség kivívásában szerepet játszó 3 politikai erő (Angolai Népi Felszabadítási Mozgalommal, Nemzeti Unió Angola Teljes Függetlenségéért, Angola Felszabadításának Nemzeti Frontja) egymás ellen fordulva polgárháborúba taszította az országot, ami egészen 2002-ig elhúzódott.[x] A polgárháborúban összesen 1,5 millióan vesztették életüket, amiből a harcokban elesettek száma kb. 165 ezer fő volt. A többi civil áldozat.[xi]

A halálos áldozatokon túl további veszteségek is érték az országot: az alapból szegényes infrastruktúra jelentős része elpusztult, és több generáció is extrém szegénységbe kényszerült, alacsony iskolázottsági szinttel és rendkívül hiányos egészségügyi ellátással.[xii] Ám a béke beálltával rendkívül gyors gazdasági növekedés vette kezdetét, aminek fő hajtóerejét a kőolaj kitermelés adja. A csúcsidőszakban –2008-ban – ez 23%-os, átlagosan pedig 10%-os éves növekedést jelentett a bruttó hazai termelésben.[xiii] A gazdasági növekedés hatására a szegénységi küszöb alatt élők aránya 2002 és 2009 között 65-ről 36%-ra csökkent. Ezzel párhuzamosan megháromszorozódott a beiskolázási arány az alapfokú oktatásban, csökkent az 5 éven aluli gyermekek halálozási rátája, a születéskor várható élettartam pedig közel 5 évvel nőtt ezen időszakban.[xiv] Mindezek következtében, a Boston Consulting Group’s Sustainable Economic Development Assessment szerint Brazília mellett Angola volt az az ország, ami a közelmúltban a legjelentősebb társadalmi és gazdasági fejlődést tudta felmutatni a világon.[xv]

1. ábra: Az egy főre jutó GDP alakulása Angolában, szubszaharai Afrikában és a világon (1985-2015)[xvi]

A harcok Luanda lakosságszámára is hatással voltak. A város népessége a 20. század közepéig igen korlátozott volt: 1890-ben érte el a 20 000 főt, és a két világháború közötti időszakban is nagyjából ezen a szinten stagnált.[xvii] Jelentős növekedés az 1950-es évektől indult be. Ekkorra már több mint 130 ezren lakták. Egy évtized múlva a lakosságszám meghaladta a 200 ezer főt, a ’70-es évek elején pedig a félmilliós küszöböt is. A függetlenné válás idején Luandában kb. 600 ezren laktak. Ekkor sok portugál távozott a fővárosból – és az országból is –, ám ezeket a veszteségeket bőven pótolta a kezdődő polgárháború, ugyanis a rurális térségekből rengetegen érkeztek a fegyveres konfliktussal szemben nagyobb biztonságot nyújtó fővárosba.[xviii] 1990-ben 1,4 milliós lakosságát nem sokkal az ezredforduló utánra megduplázta.[xix] A 2014-es népszámlálás szerint a több mint 24 milliós ország lakosságának több mint negyede (26,7%-a), azaz 6,5 millió fő élt a fővárosban.[xx] Az ENSZ előrejelzései szerint 2030-ra pedig népessége meghaladja a 10 millió főt is.[xxi]

Mindezen események és tendenciák a következőképpen befolyásolják a keresleti és kínálati oldalt az angolai fővárosban:

Amikor 2002-ben a négy évtizede tartó fegyveres összecsapások véget értek, a jó minőségű lakásállomány szinte teljesen hiányzott. A gazdasági fellendüléssel párhuzamosan a lakásépítések is beindultak, ez azonban egy lassabb folyamat. A luxusingatlanok kínálata pedig még a mai napig viszonylag korlátos. A kínálati oldalon tehát jelentős hiány mutatkozott, mutatkozik.[xxii]

Elsősorban a nagy mennyiségű kőolaj kitermelésnek köszönhetően külföldi vállalatok is megjelentek a fővárosban. Ám a külföldi munkavállalók számára Luanda nem olyan vonzó célpont, mint például Párizs, vagy New York. Ebből kifolyólag az angolai fővárosba települt cégek magas bérekkel, és olyan juttatásokkal, igyekeznek odacsábítani a munkaerőt, mint például a luxuslakások.[xxiii] Vagyis a szűk kínálattal szemben számottevő kereslet jelentkezik a városban – elsősorban az ingatlanok kapcsán.

Luanda tehát nem a helyi lakosok számára a világ legdrágább városa, hanem a virágzó olajipar, a korlátozott mennyiségű luxuslakás és a külföldi munkavállalók körében fennálló kereslet teszi a Mercer felmérése szerint listavezetővé a városi megélhetési költségek rangsorában.[xxiv]

Szerző: Czirják Ráhel

Irodalomjegyzék:
Jegyzetek:

[i] About Mercer: https://www.mercer.com/about-mercer.html (2017.04.24.)

[ii] Mercer Newsroom: Continued demand for mobility int he global workforce challenged by cost of expatriate packages. 2016.06.22., https://www.mercer.com/newsroom/continued-demand-for-mobility-in-the-global-workforce-challenged-by-cost-of-expatriate-packages.html (2017.04.24.)

[iii] expatinfodesk.com: Mercer’s 2009 Worldwide Cost of Living Survey. 2009.08.04., https://www.expatinfodesk.com/news/2009/08/04/mercers-2009-worldwide-cost-of-living-survey/ (2017.04.24.); CNN Money: World’s most and least expensive cities (2004), http://money.cnn.com/pf/features/popups/costofliving/popup.html (2017.04.24.); CNN Money: World’s most and least expensive cities (2005), http://money.cnn.com/pf/features/popups/costofliving/popup05.html (2017.04.24.)

[iv] Mercer: Cost of living rankings 2016, https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTVRVNFlUa3pNakUzWWpGbCIsInQiOiJEcFd3QUhSaUJXWW8zczRGYXVtWGVWQnBOYUdkbytiYzk3enByVnRQOUVnVHdhTFBHbkw3ZVZubXVvOGI0OXVJamRMR051QTdtY1BjWHlJWmNUaEwxVlR2SGVBMTBLVlZvVTJTOHdKSUlxdzIrN0J2K1JkRUxQMVJlbEJSQXhBWCJ9 (2017.04.24.)

[v] Mercer: Cost of living rankings 2016, https://www.imercer.com/content/mobility/rankings/col2016-rankings.html?mkt_tok=eyJpIjoiTVRVNFlUa3pNakUzWWpGbCIsInQiOiJEcFd3QUhSaUJXWW8zczRGYXVtWGVWQnBOYUdkbytiYzk3enByVnRQOUVnVHdhTFBHbkw3ZVZubXVvOGI0OXVJamRMR051QTdtY1BjWHlJWmNUaEwxVlR2SGVBMTBLVlZvVTJTOHdKSUlxdzIrN0J2K1JkRUxQMVJlbEJSQXhBWCJ9 (2017.04.24.); VANHAM, Peter: Why is Angola’s capital the most expensive city in the world? 2015.06.17., https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-is-angolas-capital-the-most-expensive-city-in-the-world/ (2017.04.24.); expatinfodesk.com: Mercer living cost comparison published. 2010.07.12., https://www.expatinfodesk.com/news/2010/07/12/mercer-living-cost-comparison-published/ (2017.04.24.)

[vi] expatinfodesk.com: Mercer living cost comparison published. 2010.07.12., https://www.expatinfodesk.com/news/2010/07/12/mercer-living-cost-comparison-published/ (2017.04.24.)

[vii] https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-is-angolas-capital-the-most-expensive-city-in-the-world/ (2017.04.24.)

[viii] VANHAM, Peter: Why is Angola’s capital the most expensive city in the world? 2015.06.17., https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-is-angolas-capital-the-most-expensive-city-in-the-world/ (2017.04.24.); expatinfodesk.com: Mercer living cost comparison published. 2010.07.12.

[ix] BESENYŐ János: Magyar békefenntartók Afrikában. Budapest, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 287-288. oldal

[x] BESENYŐ János – BÚR Gábor – Horváth Sándor: Magyar katonák és rendőrök az ENSZ angolai békeműveleteiben. In: Szakmai Szemle, 2013.2.szám, https://www.academia.edu/12191176/Magyar_katon%C3%A1k_%C3%A9s_rend%C5%91r%C3%B6k_az_ENSZ_angolai_b%C3%A9kem%C5%B1velet%C3%A9ben (2017.04.24.)

[xi] LACINA, Bethany – GLEDITSCH , Nils Petter: Monitoring Trends in Global Combat: A New Dataset of Battle Deaths. In: European Journal of Population 21 (2-3), 2005. pp. 145-166

[xii] GORIT, Alexandre: What’s the future of Angola’s economy? 2015.05.06., https://www.weforum.org/agenda/2015/05/whats-the-future-of-angolas-economy (2017.04.24.)

[xiii] VANHAM, Peter: Why is Angola’s capital the most expensive city in the world? 2015.06.17., https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-is-angolas-capital-the-most-expensive-city-in-the-world/ (2017.04.24.)

[xiv] GORIT, Alexandre: What’s the future of Angola’s economy? 2015.05.06., https://www.weforum.org/agenda/2015/05/whats-the-future-of-angolas-economy (2017.04.24.)

[xv] BAKER, Craig – BEAL, Douglas – ERMIAS? Tenbite – TAN, Sek-loong, RATCLIFFE, Andy: Strategies for improving well-being in Sub-Saharan Africa. BCG Focus, 2013.05., https://www.bcgperspectives.com/content/articles/public_sector_globalization_new_prosperity_strategies_improving_well_being_sub_saharan_africa/, (2017.04.28.)

[xvi] World Bank: World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=SSF# (2017.04.24.)

[xvii] BESENYŐ János – BÚR Gábor – Horváth Sándor: Magyar katonák és rendőrök az ENSZ angolai békeműveleteiben. In: Szakmai Szemle, 2013.2.szám, 15.o.https://www.academia.edu/12191176/Magyar_katon%C3%A1k_%C3%A9s_rend%C5%91r%C3%B6k_az_ENSZ_angolai_b%C3%A9kem%C5%B1velet%C3%A9ben (2017.04.24.)

[xviii] VIERIA, Arnoldo: Luanda’s population growth rate highest in Africa. In: African Review, 2015.10.05., http://www.africareview.com/news/Luanda-population-growth-rate-highest-in-Africa/979180-2899052-kgyk7j/index.html (2017.04.28.)

[xix] United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Urbanization Prospects, the 2014 revision. https://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/ (2017.04.28.)

[xx] VIERIA, Arnoldo: Luanda’s population growth rate highest in Africa. In: African Review, 2015.10.05., http://www.africareview.com/news/Luanda-population-growth-rate-highest-in-Africa/979180-2899052-kgyk7j/index.html (2017.04.28.)

[xxi] United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Urbanization Prospects, the 2014 revision. https://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/ (2017.04.28.)

[xxii] VANHAM, Peter: Why is Angola’s capital the most expensive city in the world? 2015.06.17., https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-is-angolas-capital-the-most-expensive-city-in-the-world/ (2017.04.24.)

[xxiii] Uo.

[xxiv] Uo.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

%d blogger ezt szereti: