Czirják Ráhel

Czirják Ráhel Bsc tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán, Földrajz szakon kitüntetéses oklevéllel végezte. Msc diplomáját szintén itt, terület- és településfejlesztés szakirányon, kiváló fokozattal 2015-ben szerezte. Szakmai gyakorlatát a Lechner Lajos Tudásközpont Területi és Építésügyi Osztályán töltötte, ahol elsősorban az EUKN magyar fókuszpont szakmai feladatait támogatta. Mesterképzésének utolsó évében szintén itt vállalt gyakornoki munkát.

2015 tavaszától kezdett a PAIGEO – akkor még PAGEO – kutatóintézetében dolgozni mint junior elemző. Legfőbb kutatási területe Afrika urbanizációja, ezen belül pedig az urbanizációs válság legszembetűnőbb jelenségei, a nyomornegyedek. Eddigi kutatásai során azt találta, hogy a közösségi tervezési megoldások jelenthetik az egyetlen hatékony utat a nyomornegyedek fejlesztése terén.

Ebbéli ismereteinek elmélyítése érdekében 2015-ben elkezdte az ELTE TáTK Közösségi és civil tanulmányok szak mesterképzését, amelyet 2017-ben kitüntetéses oklevéllel zárt. A szakon a közösségfejlesztés és közösségi tervezés mellett a civil társadalom szerepének fontosságával is megismerkedhetett.

A 2017/2018-as tanévtől a szak életében oktatóként vesz részt: az általa kezdeményezett Településfejlesztés című tárgyat tanítja. Emellett óraadó tanárként a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális és környezeti gazdaságtan szakon, valamint a Nemzetközi tanulmányok szakon is közreműködik.

Tudományos publikációi hazai és nemzetközi folyóiratokban is megjelentek – többek között a Külügyi Szemlében, Afrika Tanulmányokban, illetve az Outre-Terre-ben. Kutatási eredményeiről magyarországi és külföldi szakmai konferenciák rendszeres előadója.

– Cikkek – 

Kapcsolat:

E-mail: czirjak.rahel@paigeobudapest.hu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/r%C3%A1hel-czirj%C3%A1k-18a07b142/
Academia.edu: https://startlap.academia.edu/Czirj%C3%A1kRachel